Activiteit

Hittestress in de openbare ruimte - Welke impact heeft het toepassen van slimme innovaties op beheer?

22
mei
Woensdag 22 mei 2024
13:00 tot 17:30
Bijeenkomst
Profielfoto van Peter van de Ven
1 minuut lezen

Wil je meer leren over innovaties om hittestress tegen te gaan? Schrijf je dan in voor deze bijeenkomst in Delft.

Door klimaatverandering worden we in Nederland geconfronteerd met vaker voorkomende extreme neerslag en perioden van extreme hitte en droogte. Veel gemeenten in Nederland zoeken naar manieren om met hittestress om te gaan. In deze themabijeenkomst laten we een aantal innovatieve oplossingen tegen hittestress zien, waarbij we vooral ingaan op welk effect deze hebben op beheer.

The Green Village werkt, samen met ondernemers, onderzoekers en gebiedsmanagers, aan nieuwe innovatieve oplossingen om beter om te gaan met hittestress. Op het HittePlein bij The Green Village wordt een integrale aanpak bestudeerd voor het behouden van een prettige leefomgeving waar ‘blauw’ en ‘groen’ in balans is. Innovatieve ondernemers en onderzoekers demonstreren en ontwikkelen hier duurzame oplossingen op het gebied van hittestress en langdurige droogte.

Tijdens de bijeenkomst gaan we het HittePlein op om ter plekke naar een aantal innovatie(s) te kijken:

  • BlueBlogs; circulair watersysteem wat regenwater beschikbaar maakt voor hergebruik in stedelijk gebied.
  • Urban Cooling System: kan hooswater bergen, infiltreren vertragen, het riool ontlasten en de omgeving koelen.


Je leert hoe deze innovaties werken en hoe gemeenten ze toepassen. Hierbij horen vragen als: Wat zijn de ervaringen met de innovaties? Werken ze in de praktijk echt? Hoe zit het met de toepasbaarheid? En welke keuzes worden gemaakt in het beheren van de innovaties?

CROW Essit organiseert samen met TU Delft de themabijeenkomst over innovatieve oplossingen voor het aanpakken van hittestress op 22 mei bij The Green Village in Delft. Op 25 april vindt er een vergelijkbare bijeenkomst plaats met de focus op het thema wateroverlast. Je bent van harte welkom in het Co-Creation Centre van The Green Village in Delft.

Schrijf je in voor de bijeenkomst