CROW Essit: Samen (net)werken voor een waardevolle fysieke leefomgeving

CROW Essit is hét netwerk waar decentrale overheden, Rijkswaterstaat, uitvoerders en adviesbureaus hun kennis en inzichten met elkaar delen en vertalen naar de dagelijkse praktijk. Juist de laagdrempeligheid en inbreng van eigen ervaringen maakt dit netwerk uniek. De professionals werken samen aan de grote maatschappelijke opgaven voor de openbare ruimte en infrastructuur. Daarbij baseren we ons in het netwerk op het iAMPro model voor assetmanagement.

Nieuws

Handreiking Het creëren van een line of sight beschikbaar
7 december 2023
Handreiking Het creëren van een line of sight beschikbaar

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid?

Profielfoto van Peter van de Ven
18 uur geleden
Nieuwe versie Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde
6 december 2023
Nieuwe versie Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde

Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, stelt Rijkswaterstaat eisen aan de berekening, toetsing en monitoring van de Milieu Kosten Indicator-waarde.

‘We zeiden: kom maar op met je creatieve ideeën’
4 december 2023
‘We zeiden: kom maar op met je creatieve ideeën’

Interview met adviseurs Waterschap Vechtstromen over duurzaam inkopen

Enorme vernieuwingsopgave voor Nederlandse infrastructuur
29 november 2023
Enorme vernieuwingsopgave voor Nederlandse infrastructuur

Met veel civiele kunstwerken op het einde van hun (theoretische) levensduur, staat Nederland voor een grondige vernieuwingsopgave.

Agenda

Groeien in standaardisatie asset data - Praktische handvatten voor op elk niveau
Inschrijven kan via deze link Data, data, data. Data is het nieuwe goud. Er zijn steeds meer...
Profielfoto van Peter van de Ven
1 maand geleden

Handreiking: Het creëren van een line of sight

Stapsgewijs verbindingen maken: Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid?

Een line of sight is een zichtlijn die de directe verbinding laat zien tussen de strategische, de tactische en de operationele doelen van een organisatie, en weer terug. Met een line of sight worden deze doelstellingen gedurende de hele beleidscyclus van strategie tot operatie integraal, concreet, meetbaar en controleerbaar vastgelegd. Zo wordt helder wat de bijdrage van de schop in de grond is aan de strategie, en omgekeerd.

In de handreiking Line of Sight staan 5 stappen die de verbinding maken tussen de processen van een beheerorganisatie. Aan de hand van het iAMPro model voor assetmanagement zijn voor de 5 stappen vragen uitgewerkt op 3 verschillende niveaus.

Meer over de handreiking Line of Sight

Onderwerpen

Assetmanagement
Assetmanagement

Betreft: Assets (kapitaalgoederen), Wegbeheer, Beheersystematieken, Assetmanagement

1 activiteit - 5 documenten - 32 nieuwsberichten
Data en Informatie
Data en Informatie
Betreft: Datastandaarden (IMBOR, BORius), Data Gedreven Assetmanagement, etc.
1 activiteit - 3 documenten - 9 nieuwsberichten
Kwaliteit, veiligheid en beheer
Kwaliteit, veiligheid en beheer

Betreft: Beeldkwaliteit, Beleving, Participatie, Gladheidsbestrijding, Klimaat, etc.

3 documenten - 63 nieuwsberichten
Groen
Groen

Betreft: Groen, Biodiversiteit, Onkruidbestrijding, etc.

31 nieuwsberichten

Documenten

Handreiking: Het creëren van een line of sight

Stapsgewijs verbindingen maken: Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid?

Profielfoto van Peter van de Ven
3 dagen geleden
IMBOR

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is een open standaard.

Profielfoto van Peter van de Ven
5 maanden geleden
Praatplaat datagedreven assetmanagement

Deze praatplaat is gemaakt voor het project datagedreven assetmanagement van CROW.

Profielfoto van Peter van de Ven
6 maanden geleden