Datagedreven Assetmanagement

Experimenten met data in beheer

Vanuit de samenwerking van CROW, VNG realisatie (Data Science Hub) en diverse gemeenten werken we aan het programma: Data-gedreven beheer van de openbare ruimte.
 
Binnen dit programma gaan we samen aan de slag met diverse experimenten. 

Lees meer over:

Samen kennis en ervaringen uitwisselen

We organiseren bijeenkomsten en werksessies rondom data-gedreven beheren. We houden elkaar op de hoogte te houden rondom ontwikkelingen vanuit de markt en praktijkervaringen. Verder leren we over de praktische toepassingen binnen de dagelijkse beheerpraktijk.
 

Samen experimenteren

In een groep van overheidsorganisaties gaan we in de (eigen) praktijk de praktische toepassing ontdekken van data. Op dit moment starten we met 2 experimentgroepen:

  1. Data binnen een voorspelmodel interventiemomenten (hoe voorspel je het moment van ingrijpen voor bijvoorbeeld vervangingen op de middellange termijn?)
  2. Data-inwinningstechnieken om beheerinformatie te verkrijgen. Denk aan inwinning via auto-sensoren of via beelden op de weg.

Door de experimenten kan je de ontwikkeling van de ‘eigen’ toepassing versnellen en verklein je de risico’s van een misser en/of desinvestering. Tegelijkertijd ontdekken we de collectieve toepassingen van data voor de beheerpraktijk.

Bekijk ook het webinar over de nut en noodzaak van experimenten:

 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn voor een vaste groep die meewerken aan de experimenten. Voor meer informatie mail naar essit@crow.nl. Updates over de bijeenkomsten worden via deze pagina en het nieuws op CROW Essit bekend gemaakt.


Downloads