Kwaliteitsmanagement ISO 55001

De ISO 55001-norm specificeert de eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor assetmanagement. Deze norm vormt de basis voor de processtappen van iAMPro, dat speciaal ontwikkeld is voor infrastructuur.

Een assetmanagementsysteem is een gestructureerde en doelmatige (winstgevende, kostenefficiënte) manier van werken om de organisatie doelen te bereiken. Het assetmanagementsysteem coördineert de bijdragen en samenwerking binnen de organisatie.

Denk daarbij aan de strategie, inrichting van de organisatie, taken, wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden, normen en waarden, competenties, houding en gedrag. De ISO 55001-norm stelt eisen aan waarde leveren met assets, leiderschap, afgewogen beslissingen en borging dat de assets bijdragen aan de gestelde doelen.

Waarde leveren met assets maakt duidelijk hoe de assetmanagementdoelen bijdragen aan de organisatie doelen. Dit omvat ook het borgen dat de belangen van stakeholders meegenomen zijn in het formuleren van de assetmanagement doelen.

Leiderschap omvat de betrokkenheid van alle managementniveaus in het uitdragen en ontwikkelen van assetmanagement. Hierbij hoort ook het vaststellen en uitdragen van beleid en het (doen) vaststellen van de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van relevante rollen.

Afgewogen beslissingen zijn gebaseerd op de balans tussen prestatie, kosten en risico’s. De assetmanagementprocessen zijn opgenomen in de lijnorganisatie en zijn geborgd door een assetmanagementsysteem.

Het bijdragen aan doelen van assets wordt mogelijk door een levenscyclusbenadering. Continue verbetering op basis van plan-do-check-act draagt hier ook aan bij. Een procesorganisatie met mensen en middelen zorgt voor uitvoering en vastlegging van activiteiten.