Nieuwsbericht

Aftrap participatieproject Pientere Tuinen

Pientere Tuinen, het grootste participatieproject van Nederland, ging donderdag 6 april 2023 officieel van start.

Profielfoto van Peter van de Ven
11 april 2023 | 1 minuut lezen

Het doel van het project is om met vijfduizend meetpunten in privétuinen van bestaande en nieuwe woningen data te verzamelen en op basis hiervan maatwerk te bieden aan tuinbezitters met tips en voorlichting. De eerste sensor wordt die dag geplaatst in de tuin van Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht.

De zeven organisaties die het initiatief hebben genomen voor het project Pientere Tuinen (Stichting Steenbreek, Future City Foundation, WeCity, RIVM, provincie Utrecht, NL Greenlabel en Hogeschool Van Hall Larenstein) streven naar een groenere, gezondere leefomgeving en het creëren van een groter bewustzijn en motivatie bij tuinbezitters.

Het doel van het project is om data te verzamelen en op basis hiervan meer maatwerk te bieden aan tuinbezitters met tuintips en voorlichting. Hierbij wordt de steun en medewerking gezocht van gemeenten, lokale initiatieven en stichtingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Gezonde leefomgeving
De data die worden verzameld met de bodemsensoren in de tuinen worden samen met het RIVM geanalyseerd; tevens wordt gewerkt aan een bredere opzet om ook andere databronnen te koppelen. Denk aan luchtkwaliteit, weersomstandigheden, verkeersbewegingen en buurtkenmerken. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de factoren die een gezonde leefomgeving beïnvloeden en zo gerichtere tips te kunnen geven aan tuinbezitters. Naast de vijfduizend meetpunten worden meerjarige onderzoeksprogramma’s gestart in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lancering Pientere Tuinen
Het officiële startsein voor het project Pientere Tuinen is de plaatsing van een sensor in de tuin van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht door Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek. Arjen Hof van WeCity geeft tijdens de bijeenkomst een toelichting over de achtergrond en de uitvoering van het project Pientere Tuinen. Sjerp de Vries, senior wetenschappelijk onderzoeker van de Wageningen University & Research (WUR), vertelt over het onderzoek dat onlangs door de WUR en Nivel is gehouden naar de relatie tussen groene tuinen en gezondheid.