Nieuwsbericht

Terugblik: Assetmanagement in hapklare brokken

Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de absolute basis van assetmanagement. Wat is het? Waarom zou je er wat mee doen? 

Profielfoto van Peter van de Ven
28 maart 2023 | 1 minuut lezen

De mensheid heeft altijd al samengewerkt door kennis  en ervaring te delen om gemeenschappelijke doelen te behalen. Van de eerste dijken aanleggen in de Middeleeuwen tot op de dag van vandaag door bijvoorbeeld bewoners te laten meebeslissen bij de herinrichting van de straat.

In de samenwerking maken we keuzen: kijken welke middelen we hebben (kosten, grondstoffen mensen), welke doelen we willen behalen (prestaties), en wat er fout kan gaan (risico’s). De kunst is om te  zoeken naar de optimale balans die is uit te leggen aan een ander. Professionaliseren van het assetmanagement betekent het in samenhang verbeteren van onze werkwijze in de gehele keten van beleid en politiek tot en met de uitvoering en weer terug. Het vraagt om een helder beeld op wat we precies met onze wegen, vaarwegen en watersystemen voor Nederland willen bereiken, het scherper in beeld hebben van het presteren en de staat van deze infrastructuur, toegesneden informatiesystemen en het ontwikkelen van het personeel. Dit zijn ook de bouwstenen voor het opstellen van de meerjarenplannen.

Steeds meer organisaties in Nederland spreken over dat ze ‘werken met de principes van assetmanagement’. Echter, voor velen maakt dit het niet meteen duidelijk wát assetmanagement dan inhoudt in het werk en wat het betekent voor de organisatie maar ook om bij te dragen aan de maatschappelijke welvaart en opgaven.

Bekijk het webinar terug

Het webinar is ook opgeknipt in diverse losse hoofdstukken. Deze zijn terug te vinden op de bijbehorende pagina's onder 'Meer over assetmanagement' in het hoofdmenu.