Kerntaken assetmanagement

Assetmanagement wordt uitgevoerd in een procesorganisatie. Zo’n organisatievorm doorkruist vaak de lijnorganisatie of een project- /programma-organisatie. Dan is het belangrijk dat er wordt gewerkt met duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden, zodat iedereen weet wat die moet doen. Een taak is een opdracht gecombineerd met een verantwoordelijkheid. Je bent er verantwoordelijk voor dat de taak goed wordt uitgevoerd. Het kan uit verschillende activiteiten bestaan en door verschillende mensen worden uitgevoerd.
Het werken met taken en verantwoordelijkheden is in overeenstemming met de ISO 55000. Daarin staat dat alle taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd moeten zijn.

 Dat zorgt ervoor dat:  

  • alle taken duidelijk vastgelegd zijn en niets wordt vergeten;
  • iedereen weet wie wat moet doen en waarop kan worden aangesproken;
  • eigenaarschap ontstaat voor de uitvoering van de taken;
  • het duidelijk is waarom een taak moet worden uitgevoerd en wat de impact daarvan op het beheerproces is.
     

Activiteiten die gezamenlijk bijdragen aan één proces of resultaat vormen samen één taak. Binnen gedachtegoed van iAMPro worden 7 kerntaken onderscheiden met betrekking tot assetmanagement: 

  1. Besluitvorming
  2. Regisseren beheer openbare ruimte en infrastructuur
  3. Beheren openbare ruimte en infrastructuur
  4. Uitvoering

Daarnaast zijn er drie taken opgenomen die randvoorwaardelijk zijn bij assetmanagement, te weten:  

      5. Beheren van data en informatie
      6. Managen van de organisatie
      7. Kwaliteitsmanagement ISO 55001(Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen)
 

Kijk ook
In maart 2023 hielden we een webinar over de beginselen van assetmanagement. Bekijk hieronder een deel van dit webinar (andere delen zijn te vinden op de pagina's van deze website en in de omschrijving op YouTube).