Besluitvormen

Besluitvormen is een belangrijke taak voor organisaties. Welke koers kiest de organisatie en hoe gaat assetmanagement daar vorm aan geven? Het werken volgens de principes van assetmanagement heeft impact op de gehele organisatie. Van beleid ontwikkelen, planvorming, contracteren en uitvoeren tot monitoren en verbeteren. Dat vraagt dus om een gedragen aanpak op alle niveaus.

Besluitvormen bepaalt bovendien de koers voor aanleg en beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De basis volgt uit het coalitie-akkoord. Dit benoemt de ambities voor de verschillende thema’s en maakt duidelijk wat de organisatie de komende jaren wil bereiken.

Daarmee zijn doelen van de organisatie duidelijk.  Vinden we bereikbaarheid belangrijk of hechten we meer belang aan duurzaamheid? Het bijbehorende beleid voor bereikbaarheid en duurzaamheid geeft hier nadere invulling aan. Als duurzaamheid belangrijk is zal het beleid richtlijnen bevatten over energiebronnen en energieverbruik, materiaalkeuze, hergebruik van materialen etc. Als bereikbaarheid belangrijk is dan moet de beschikbaarheid van bruggen en wegen voldoende zijn om dit mogelijk te maken. Om de ambities te kunnen realiseren moeten de assets voldoen aan de ge-eiste prestaties.  Om de gewenste prestaties te kunnen bereiken is ook inzicht nodig in de risico’s, zoals het risico op falen.

Risico’s van bijvoorbeeld optredende  storingen vragen om het risicobeleid van de organisatie. Welke risico’s vindt de directie acceptabel en welke niet. Veel organisaties leggen dit vast in een risicomatrix, zodat per geval te bepalen is of maatregelen nodig zijn om mogelijke risico’s te beheersen.

Je vindt hier voorbeelden over ervaringen met het werken volgens assetmanagement, beleidsplannen, assetmanagement beleid, risicomatrices en meer.