Uitvoering

Uitvoering is de daadwerkelijke realisatie van plannen voor aanleg, vervanging en onderhoud. Pas als er een schop de grond in gaat, zijn er buiten veranderingen merkbaar. Binnen de werkwijze van assetmanagement is uitvoering nauw verbonden met organisatiedoelen, beleid en strategie, regisseren en planvorming. Hierdoor is een duidelijke relatie aanwezig op welke wijze aanleg of onderhoud bijdraagt aan de organisatie doelen.

Daarnaast zijn goede afspraken nodig over het bijhouden en leveren van gegevens aan de opdrachtgever; maar ook door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. De levering van revisiegegevens bij oplevering is altijd een hot item. Bij onderhoud is informatie over de uitgevoerde werkzaamheden en de aard van eventuele storingen essentieel. Alleen dan is een relatie te leggen tussen onderhoudskeuzes en prestaties van de assets. Steeds vaker kunnen uitvoerende partijen gegevens rechtstreeks opnemen in beheersystemen van de opdrachtgever.

Uitvoering volgens de juiste kwaliteit is nodig om de prestaties te kunnen behalen met de assets. Worden alle activiteiten uitgevoerd zoals in contracten overeengekomen? Wordt de afgesproken oplevertermijn gehaald? Wordt de hinder voor gebruikers en omwonenden geminimaliseerd? Door assetmanagement toe te passen is er gerichte aandacht voor al deze aspecten.
Op kritieke momenten in de uitvoering kan toezicht van of namens de opdrachtgever nodig zijn. Hierdoor borgt de opdrachtgever dat het object aan de contractuele eisen voldoet.

Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Uitvoering’ vind je informatie over uitvoeringsstrategieën, onderhoud en beheerplannen en het overdragen en in beheernemen van objecten.