Beheren Openbare Ruimte en infrastructuur

De taak ‘Beheren openbare ruimte en infrastructuur’ bevat activiteiten als plannen, voorbereiden en monitoren van de uitvoering.

Plannen omvat de benodigde maatregelen om de assetmanagement doelen te bereiken. Een essentieel element van assetmanagement is om je heen kijken; een integrale aanpak. Juist bij het plannen van werkzaamheden valt hier veel te winnen. Is er een mogelijkheid om werkzaamheden van verschillende projecten te combineren? Door werk met werk te maken kunnen kosten worden bespaard en kan de overlast voor omgeving en gebruikers beperkt blijven.

Een betrouwbare planning is belangrijk om te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden. Dat geldt niet alleen voor perioden van overlast maar ook voor het oplevertijdstip, zodat het object tijdig gereed is voor gebruik.

De voorbereiding van de uitvoering is een belangrijk onderdeel binnen assetmanagement. Er dienen heldere afspraken te zijn over rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en de uitvoerende afdeling of partij De vraag is daarbij of de organisatie de werkzaamheden zelf uitvoert of deze overlaat aan de markt. Maatgevend is het uitbestedingsbeleid, ook dat is onderdeel van de assetmanagementstrategie. Er zijn duidelijke contracten met meetbare resultaten noodzakelijk om dit te managen.

Monitoren is nodig om te bewaken en vast te stellen of afgesproken prestaties worden gehaald. Het effect van het pakket aan maatregelen wordt bepaald op basis van de monitoring van van bijvoorbeeld storingen en schades. Het achterhalen van de oorzaken en het analyseren ervan zijn belangrijk om verbeteringen mogelijk te maken.

Met standaard inspecties kan de conditie van de assets bepaald worden. Bij afwijkingen zijn maatregelen nodig. Vaak is herstel van de conditie of schade voldoende. In andere gevallen is renovatie of vervanging van het object noodzakelijk. Inspectierapporten worden gebruikt om de effectiviteit van onderhoudsmaatregelen te evalueren.

Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Beheren openbare ruimte en infrastructuur’ vind je informatie over planning en voorbereiden, monitoren, onderhoudsbeleid en meer.