Nieuwe inwintechnieken voor visuele inspecties

Als gemeente wil je een goed beeld hebben over de staat van je wegen. Hiervoor vinden grotendeels visuele inspecties plaats. Op basis van deze inspecties wordt het benodigde onderhoud meerjarig gepland.

Het uitvoeren van visuele inspecties over het wegennet is een tijdrovende klus in een tijd dat personeel steeds schaarser wordt. Daarbij, hoe objectief je het ook probeert te doen, blijft het mensenwerk en kunnen variaties in beoordelingen niet uitgesloten worden.

Hoe kan dit anders?

 

 

Visuele inspecties

In plaats van mensenogen, kunnen ook digitale ogen de inspectie doen. Camera’s met slimme algoritmes kunnen de inspectie overnemen. Camera’s kunnen diverse schade-detecties doen op het asfalt. De software zet dit vervolgens om in data waar de beheerder wat mee kan, zoals het opstellen van een onderbouwde meerjaren onderhoudsplanning die gebaseerd is op gevalideerde data.

Het voordeel van deze toepassing is dat inspecties op deze manier sneller, goedkoper en met minder personeel kunnen plaatsvinden. Ook zou de betrouwbaarheid hoger moeten zijn.

 

Doelstelling

Inwintechnieken zoals hierboven beschreven bestaan al. Echter, niet altijd komt er de data uit waar de beheerder goed mee uit de voeten kan. Tijdens dit experiment kijken we vanuit CROW hoe de data van dergelijke inwintechnieken kan aansluiten bij de CROW Beheersystematiek voor verhardingen. Dit doen wij in samenwerking met de gemeenten Nijmegen, Apeldoorn, Rotterdam, Breda en Zoetermeer. Er wordt momenteel naar een bredere samenstelling gezocht om elkaar beter te kunnen begrijpen d.m.v. kennisdeling, meer draagvlak te krijgen voor toepassing van de inwintechnieken en te kunnen leren van elkaars ervaringen.

Het doel van het experiment is op deze manier vast te stellen waar een nieuwe inwintechniek aan moet voldoen om meerwaarde te bieden voor de beheerder. Dit zou tot certificering van de digitale inspecteur kunnen leiden.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit experiment, of wil je mogelijk meedoen? Stuur dan een mail naar leonie.dekleijn@crow.nl