Assetmanagement tools

De onderstaande tools zijn te vinden in de Kennismodule Assetmanagement. De tools helpen je om assetmanagement toe te passen binnen je organisatie.

iAMPro Assetmanagement Model

Het iAMPro Assetmanagementmodel geeft in zes processtappen een overzicht van wat er nodig is om een assetmanagementorganisatie op te zetten en te onderhouden, maar in het hart staat nog een zevende en achtste onderdeel: ‘mens en organisatie’ en ‘data en informatie’. Beide onderdelen liggen zijn de basis van het proces. De processtappen  geven weer wat de activiteiten en informatiebehoefte zijn op basis van assetmanagement. De complete live-cycle is hierin verwerkt. 

 

Organisatiewaarden

In coalitieprogramma’s en beleidsplannen worden vele (organisatie)waarden benoemd waar de (decentrale) overheid, de ambtelijke organisatie, mee aan de slag wil. Provincies en gemeenten bedenken meestal zelf een omschrijving voor deze organisatiewaarden en bedenken ook zelf hoe hiervoor een meetbare doelstelling kan worden benoemd. Organisatiewaarden zijn vaak moeilijk meetbaar en ook moeilijk te monitoren.

 

Volwassenheidsscan

Met behulp van deze tool willen we het makkelijker maken voor de provincies en gemeenten om (organisatie)waarden op strategisch niveau naar de projecten op operationeel niveau te vertalen, incl. de tactische stap ertussen.

Hoever ben je met het invoeren van assetmanagement binnen je organisatie? Hoe geef je antwoord op deze vraag van het management of het bestuur? Weet je als organisatie zelf waar je staat, hoe ver je bent? Waar ben je al goed in en waar valt nog veel te leren? 
  
Met de volwassenheidsscan geven we invulling aan het hart van het model ‘Mens & Organisatie’, en wordt duidelijk hoever een organisatie is met de zes processtappen en met de onderdelen ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Dit kan vervolgens visueel zichtbaar worden gemaakt. In onderstaande figuur een eenvoudig schematische weergave hoe dit op model niveau er uit zou kunnen zien. 
 

 

iAMPro competentietool 

Deze tool geeft inzicht in welke competenties je nodig hebt voor je assetmanagementorganisatie. 
 

iAMProFiel

Geeft inzicht in wie verantwoordelijk is voor welke taken. Door dit met een team te doorlopen komen vanzelf knelpunten aan het licht omdat meerdere mensen zich voor één taak verantwoordelijk voelen of juist helemaal niemand voor een taak die wel moet gebeuren. Het belangrijkste doel van het invullen van een VERI-model is het voorkomen of oplossen van rolonduidelijkheid. 
 

Afweging Prestaties – Risico’s – Kosten

Is een handreiking met voorbeelden hoe je de balans kunt vinden in presentaties, risico’s en kosten. 
 

Succesvol Veranderen

Is een handreiking met voorbeelden hoe je op een eenvoudige manier kunt starten met assetmanagement, en dat verteld in een aantal stappen. 
 

Waardemonitor Openbare Ruimte

Is een communicatiemiddel voor gemeenten om het gesprek te bevorderen tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie over beheer van de openbare ruimte en de belangrijke thema’s (bijvoorbeeld duurzaamheid) daarin. 
 

Bestuurlijke Kwaliteit index infrastructuur (BKXi)

Is een communicatiemiddel voor provincies om het gesprek te bevorderen tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie over beheer van de infrastructuur en de belangrijke thema’s (bijvoorbeeld duurzaamheid) daarin. 
 

Beheersystematiek Openbare Ruimte

Beheersystematiek Openbare Ruimte is een systematiek voor het beheren van de openbare ruimte, leunend op processtappen uit assetmanagment en gebruik makend van het IMBOR voor gegevensbeheer. De beheersystematiek biedt meer mogelijkheden aan o.a. prioritering en integrale afwegingen is sterk uitgebreid in vergelijk tot de wegbeheersystematiek.

Kennismodule Assetmanagement

Met de kennismodule assetmanagement kun je binnen jouw organisatie een vliegende start maken met Assetmanagement. De kennismodule wordt elk jaar uitgebreid met nieuwe producten, die binnen het iAMPro Assetmanagement Model passen. Het biedt de mogelijkheid om de meest actuele kennis te bekijken en de afbeeldingen en teksten te kopiëren naar Word voor gebruik in o.a. beleids- of beheerdocumenten.

Heb je de kennismodule reeds aangeschaft? Of heeft jouw organisatie een abonnement op de CROW kennisbank? Log dan nu in op de kennisbank en kijk onder het kopje assetmanagement!

Naar de kennisbank