Over

Het netwerk CROW Essit bestaat uit beheerders, assetmanagers en beleidsmakers en richt zich op het toekomstbestendig beheer en de vernieuwing van de fysieke leefomgeving. Samen (net)werken aan een integrale aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van de fysieke leefomgeving. In een open omgeving delen ze waardevolle kennis en inzichten met elkaar en maken het optimaal toepasbaar voor hun dagelijkse werkzaamheden. Het iAMPro model voor assetmanagement helpt daarbij om strategie en ambities, het programmeren, uitvoeren en evalueren eenduidig en procesmatig aan te pakken. 


Uniek netwerk
Het is belangrijk dat professionals die de fysieke leefomgeving beheren elkaar spreken en zien, maar ook luisteren naar (elkaars) praktijkvoorbeelden. Met deze verbinding kunnen zij hun kennis delen, verbreden en verdiepen. Daarmee werken ze prettiger en efficiënter en voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. En dat is wat het toekomstbestendig beheer van de fysieke leefomgeving nodig heeft: integrale processen, vergaande kennis én samenwerking. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen.


Kennis vermenigvuldigen
In het netwerk zijn alle professionals die werkzaam zijn in de fysieke leefomgeving welkom om deel te nemen en van elkaar te leren. CROW Essit stelt een omgeving beschikbaar waarin zij elkaar laagdrempelig kunnen vinden via bijeenkomsten en de online omgeving. 


Wat er aan informatie beschikbaar is en wat er wordt georganiseerd is ook afhankelijk van de professionals zelf: daar waar zij behoefte aan hebben, daar springt CROW Essit op in. We doen het samen! Zo organiseren we in samenwerking met de partners landelijke en regionale bijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals: 

  • assetmanagement
  • beeldkwaliteit
  • klimaatadaptatie
  • Line of Sight
  • Beleving


Samenwerking vanuit de verschillende stakeholders is belangrijk om alle kanten van de uitdagingen van de fysieke leefomgeving te belichten of om juist sprekende praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. In totaal zijn er meer dan 120 partners bij het netwerk aangesloten. 


CROW Essit zorgt samen met de partners voor de verbinding, brengt eigen kennis in, faciliteert het netwerk en zorgt voor continuïteit van het netwerk. Bekijk ook wat we in 2023 allemaal gedaan hebben.


Eén doel, één netwerk
Sinds 1 januari 2023 zijn de netwerken CROW Levende Stad en iAMPro samengegaan in één netwerk en vanaf 30 maart samen verder gegaan onder de naam CROW Essit. Bij CROW Levende Stad netwerkten we vooral breed over het beheer en beleid van de openbare ruimte en waren we ervaren in de organisatie van bijeenkomsten en om mensen en kennis bij elkaar te brengen. iAMPro was het netwerk voor assetmanagement en vanuit het netwerk waren we vooral gericht op de verspreiding van het gedachtegoed van assetmanagement bij overheden. Het iAMPro model voor assetmanagement is daarvoor ontwikkeld en de kennis en praktijkvoorbeelden deelden we vooral online met elkaar. Het iAMPro model voor assetmanagement blijft ook in het netwerk CROW Essit een belangrijke rol blijven spelen in de kennisoverdracht. 


Ja, ik wil ook partner worden!
Wil je graag deelnemen aan CROW Essit als partner? Dat kan eenvoudig door je online aan te melden voor het partnerabonnement. Lees meer over het partnerschap op de partnerpagina


Alle provincies, waterschappen en ook RWS zijn reeds collectief aangesloten bij CROW Essit. Medewerkers van deze overheden zijn dus allen partner en van harte welkom bij de activiteiten.


Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van CROW Essit en de activiteiten die we organiseren? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Dit kan op de homepagina van CROW Essit. Bekijk ook de LinkedIn discussiegroep Essit

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag ergens over meepraten? Neem dan contact:

Email: essit@crow.nl 

Telefoon: 06-20 66 27 98

Voor algemene vragen over CROW producten kan je contact opnemen met de klantenservice. Kijk hier voor meer informatie.