Nieuwsbericht

Handreiking Line of Sight: tussenresultaat beschikbaar

Stapsgewijs verbindingen maken: Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid?

Profielfoto van Peter van de Ven
17 maart 2023 | 1 minuut lezen

Met het tussenresultaat, biedt de CROW-werkgroep de mogelijkheid om in de praktijk ervaring op te doen met het Line of Sight principe.   
In de handreiking Line of Sight staan 5 stappen die de verbinding maken tussen de processen van een beheerorganisatie. Aan de hand van het iAMPro model voor assetmanagement zijn voor de 5 stappen vragen uitgewerkt op 3 verschillende niveaus.   

In de komende periode wil CROW toetsen in hoeverre de 5 stappen en de bijbehorende vragen in de praktijk toepasbaar zijn.   

Ben je als professional bezig met het behalen van beleidsdoelstellingen of het maken van afwegingen binnen de inrichting, het beheer en instandhouding van de openbare ruimte en infrastructuur? Of adviseer je vanuit jouw werk deze professionals ? Laat dan weten wat de ervaringen zijn met de handreiking en geef jouw advies mee voor een doorontwikkeling van het tussenresultaat.   

Download de handreiking hier   
 

Feedback geven

Feedback geven op de handreiking kan via het onderstaande formulier. Voor vragen kan je contact opnemen met Simon Buwalda.   
 

Vul het feedbackformulier in