Bedrijvenpartners

Het kennisnetwerk bestaat onder andere uit aannemers en advies- en ingenieursbureaus, die via bijeenkomsten kennis en ervaringen over de openbare ruimte met elkaar uitwisselen.

Het partnerschap voor bedrijven is recent opengesteld. Inmiddels zijn de volgende bedrijven partner geworden van het netwerk:

Avri is een klantgerichte overheidsorganisatie die op een duurzame wijze regionaal het afval inzamelt en in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en haar inwoners Rivierenland schoonhoudt.
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor negen gemeenten: Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.
 
Buro CITE maakt plannen voor het inrichten en beheren van de buitenruimte in Nederland en Suriname. 
Cyber Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau voor beleid, beheer en organisatie van de openbare buitenruimte. 
DON Bureau is een advies- en ingenieursbureau. We zetten onze expertise en jarenlange ervaring in voor infrastructurele objecten en de openbare ruimte. We treden graag op als intermediair tussen strategie en operatie, op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering.
Groene Signatuur bezit veel kennis op het gebied van groenvoorzieningen. Het werk varieert van advies tot ontwerpen en aanleggen en onderhouden van openbaar groen, tuinen, parken en bestratingen.
Kragten is een advies-, ontwerp- en ingenieursbureau dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied.
In samenspel creëren wij een leefbare leefomgeving die zich verder ontwikkelt en toekomstbestendig is. Vandaar de bedrijfsnaam Leefomgeving in Samenspel – LiSadvies
Veel kunstwerkbeheerders vinden het lastig om hun areaal op orde te krijgen of te houden. Het vinden van een goede adviseur is al een hele kunst. Ik wil deze organisaties graag, op een heldere en prikkelende manier, helpen om hun beheer op orde te krijgen. - Nico Broek
PLANTERRA is het adviesbureau voor de openbare ruimte. Onze adviseurs stonden ruim 15 jaar geleden aan de wieg van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en lopen voorop in de ontwikkeling ervan. Wij verbinden de wereld van de techniek aan de beleving van burgers.
Proviel B.V. is hét bureau met adviseurs en ingenieurs voor de openbare ruimte. Wij geven de openbare ruimte kwaliteit.
ROVA werkt elke dag hard om onze omgeving schoon, heel en veilig te houden. Van de inzameling van huishoudelijk afval tot het beheer van het groen in uw gemeente, wij zorgen dat het mooi voor elkaar is!
Royal HaskoningDHV is een onafhankelijke internationale ingenieurs- en projectmanagement consultancy. Het levert diensten op het gebied van luchtvaart, gebouwen, energie, industrie, infrastructuur, maritiem, mijnbouw, vervoer, stedelijke en plattelandsontwikkeling en water.
SIGHT Landscaping is een landelijk werkend groenbedrijf. En wij zijn er trots op, dat we samen met onze opdrachtgevers de omgeving groener, mooier mogen maken. 
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de duurzame samenlevingen en de steden van de toekomst. Dat doen we door gekwalificeerde diensten te leveren op het gebied van ingenieursadvies en architectuur.
Upp is een innovatiegroep van vier ondernemers (Binder Groenprojecten, Van Helvoirt Groenprojecten, Van de Haar Groep, Hoek) met hart voor natuur en duurzame groei. Zij ontwikkelen concepten voor de toekomst en ideeën die direct toepasbaar zijn in samenwerking met organisaties, bedrijfsleven en overheid.
Verheij Integrale Groenzorg: een modern en professioneel groenvoorzieningbedrijf met 100 vaste medewerkers. Gevestigd in de groene Alblasserwaard en met steunpunten in geheel Nederland zijn er dagelijks zo’n 150 medewerkers actief.
Compris: Om optimaal te profiteren van de inzet van mensen en fysieke middelen is asset management geen optie, maar een must.  Als partners in duurzaam asset management gaan wij samen met u die uitdaging met veel plezier aan. Wij zijn Compris. Dé partner in duurzaam asset management. 
Faam helpt mensen en organisaties graag vooruit. Met slim asset- en procesmanagement werken we mee aan een maatschappij waarin iedereen veilig en comfortabel kan werken, wonen, reizen en ontspannen. Niet alleen nu, maar ook straks. Samen grip op jouw toekomst!