Managen van de organisatie

Het implementeren van assetmanagement gaat over het managen van de procesorganisatie. Daarnaast is inhoudelijke kennis van de verschillende assetmanagement onderwerpen van belang. Kenmerkend voor goedlopende processen is dat alle betrokken afdelingen de werkzaamheden afstemmen vanuit een integrale visie en aanpak. Dat vereist duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast moet ieder inzicht hebben in de bijdrage in het geheel en begrijpen hoe verschillende processtappen onderling samenhangen.

Het toepassen van assetmanagement stelt dus behoorlijk wat eisen aan de organisatie. Naast het dagelijkse werken “in” de organisatie is het nodig om te werken “aan” de organisatie. Dat vraagt een bewuste interventie: Stap uit de hectiek van alledag, neem afstand en evalueer de gang van zaken. Hoe verlopen processen en wat kan er beter?

Besteed aandacht aan bijvoorbeeld: op welke wijze werken afdelingen en medewerkers samen, wat is de inhoudelijke deskundigheid op de assetmanagement thema’s, hoe verlopen de processen en zijn deze goed vastgelegd, welke ontwikkeling van personele en organisatorische competenties is nodig en zijn wij voorbereid op toekomstige ontwikkelingen?

Voor het professionaliseren van assetmanagement is het belangrijk dat een organisatie blijft werken aan deze thema’s. Een quick scan of een nulmeting is een geschikte manier om de volwassenheid van de organisatie te bepalen. Waar staan we op dit moment? Dit kan aan de hand van een vragenlijst en/of door gerichte interviews.

De ervaring leert dat het uitvoeren van zo’n meting en met name het bespreken van resultaten het bewustzijn (awareness) van assetmanagement verhoogt. De resultaten geven waardevolle inzichten: welke thema’s hebben verdere aandacht nodig om de assetmanagement werkwijze te professionaliseren?

Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Managen van de organisatie’ vind je  voorbeelden van vragenlijsten, resultaten van quick scans en rolprofielen van assetmanagement functies.