Beheren van data en Informatie

Om goede besluiten te kunnen nemen met betrekking tot aanleg en beheer is informatie nodig over de kwaliteit en de kwantiteit van het areaal. Is dit object toe aan vervanging, is het huidige onderhoud voldoende om de prestaties te behalen? Het actueel houden van data is de basis van assetmanagement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwjaar, locatie, afmetingen of materiaalgebruik van de assets. De interpretatie van data zorgt voor informatie om te bepalen wat er aan maatregelen nodig is om de gewenste prestaties voor de objecten te realiseren.

De actuele toestand van het areaal bepaalt welke acties wanneer nodig zijn. Inspectie en monitoring van de assets zijn hiervoor de basis. Actuele, betrouwbare en complete inspectiedata leiden tot informatie die nodig is om verantwoorde besluiten te kunnen nemen.

Assetmanagement beschouwt het beheren van data en informatie dan ook als een strategische activiteit. Het belang van informatie moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Informatiebeleid is richtinggevend voor de wijze waarop informatie verkregen, beheerd en gebruikt wordt.

Besluiten over de te nemen maatregelen vraagt  een integrale benadering vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Dus niet alleen de technische toestand van bijvoorbeeld wegen maar ook wensen vanuit de omgeving of nieuw beleid. Denk bijvoorbeeld aan vervangingsplan in een woonwijk voor zowel de riolering, het wegdek als het groen en de verlichting. Het kunnen nemen van integrale beslissingen stelt eisen aan de beheersystemen.

Het bewaken en tijdig bijsturen van de prestaties in relatie tot de eisen van de assets stelt ook eisen aan de informatie. Deze is input voor het opstellen van de rapportage om te verantwoorden op welke wijze invulling is gegeven aan de jaarlijkse opdracht voor het beheer van het areaal.

Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Beheren van Data en Informatie’ lees je meer over informatievoorzieningsbeleid en vind je voorbeelden van objectbibliotheken, kostennormen, inspectieplannen en inspectieresultaten, data op orde, configuratiebeheer, inspectierapporten en decomposities.  

Bekijk ook de themapagina over data en assetmanagement

 

Bekijk ook
In 2022 hielden we een reeks bijeenkomsten over de diverse stappen in het iAMPro model voor assetmanagement. Bekijk hier de sessie over data en informatie. Tijdens deze sessie gaan Wim van der Meer (gemeente Rotterdam) en Mak Haaksman (RHDHV) in op de het onderdeel Data en Informatie.