Intervisie aanvragen

Heb jij een vraagstuk, casus of probleem rondom beheer, assetmanagement of de organisatie waar je mee zit die je graag wil bespreken met collega’s van andere organisaties?   
Bij CROW Essit is het nu ook mogelijk om intervisies aan te vragen waarbij je je vraagstuk voorlegt aan anderen. Het aanvragen van een intervisie is alleen mogelijk voor partners van het netwerk.

Wil je een intervisie aanvragen? Vul dan hier het formulier in.

Procedure

Heb je een vraagstuk binnen je organisatie die je graag met anderen buiten de organisatie zou willen bespreken? Partners van CROW Essit kunnen hiervoor een gratis intervisie aanvragen. Het werkt als volgt:

  • Meld je via het bovenstaande formulier aan
  • Elke partner mag één keer per jaar een intervisie aanvragen
  • Jouw vraag wordt uitgezet binnen het netwerk, waarna mensen zich kunnen aanmelden om te helpen
  • Met alle aangemelde deelnemers (max. 5), inclusief de indiener, wordt een datum geprikt
  • Op deze datum wordt een bijeenkomst van maximaal 1 uur ingepland om je vraagstuk te bespreken

Tijdens de intervisie kan je aan de groep je vraagstuk presenteren. Vervolgens kunnen de andere aanwezigen reageren en hun kijk meegeven.  

Via intervisies bereik je meer, doordat verschillende ogen van buiten de organisatie meekijken met jouw vraagstuk. Soms komen daar concrete oplossingen uit, anders leidt het tot nieuwe inzichten en inspiraties. Wil je meer weten over de intervisies? Mail dan naar peter.vandeven@crow.nl.