Nieuwsbericht

Hitte in de buitenruimte

OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) stimuleert dat standaarden die gemeenten en andere organisaties gebruiken in de uitvoeringspraktijk, rekening houden met nieuwe inzichten over de effecten van het veranderende klimaat.

Profielfoto van Peter van de Ven
10 april 2023 | 1 minuut lezen

 De behoeften bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. ‘Standaard’ wordt daarbij gehanteerd als een breed begrip. Voor nieuwe onderwerpen wordt door OSKA als eerste stap een verkenning uitgevoerd. De verkenning kan de basis zijn voor verdere afspraken tussen partijen over de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste standaarden.


Deze rapportage bevat de verkenning voor het onderwerp hitte in de buitenruimte. Voor de verkenning is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit diverse stakeholdergroepen (zie bijlage 1). De deelnemers zijn op verschillende manieren betrokken bij het bestrijden van hitte(stress) in de buitenruimte in stedelijk gebied.

Lees het rapport hier