Nieuwsbericht

Hoe wegontwerp kan inspelen op klimaatverandering, verslag van inspiratiesessie

In het kader van de actualisatie van het Handboek wegontwerp is CROW een verkenning gestart naar de mogelijkheden om te reageren op klimaatverandering en duurzaamheid. Een eerste stap was een sessie op 30 mei in Utrecht met een aantal experts op het gebied van wegontwerp en duurzaamheid.

Profielfoto van Peter van de Ven
13 september 2023 | 1 minuut lezen

Het Handboek wegontwerp is een van de meest geraadpleegde en geciteerde handboeken in de verkeerskunde. Het boek bevat ontwerprichtlijnen voor wegen buiten de bebouwde kom. Voor wegen binnen de bebouwde kom bestaat een vergelijkbaar boekwerk: de ASVV.
 
Bij de mogelijkheden om het wegontwerp aan te passen aan klimaatverandering gaat het met name om het verminderen van de gevolgen van droge, hete perioden en stortregens. Vaak wordt ook de grotere kans op zware stormen genoemd, maar volgens het KNMI is dat (nog) niet aan de orde.
 

Hittestress

Lange perioden van droogte en hitte leiden tot hittestress. Bij het zoeken naar mogelijke oplossingen in het wegontwerp om hittestress tegen te gaan kan gedacht worden aan schaduw bieden in de vorm van bomen en het plaatsen van watertappunten bij pech- en verzorgingsplaatsen en langs fietspaden.
 

Wateroverlast

Tegen wateroverlast zijn tijdens de inspiratiesessie de volgende oplossingsrichtingen benoemd:

  • Pas bij het wegontwerp de uitgangspunten aan voor een maatgevende regenbui. 
  • Verbreed de kantsloten langs wegen.
  • Maak de sloot niet dieper dan 1 meter (vanwege verdrinkingsgevaar) en kies het juiste afschot.
  • Ga na of alle verharding echt nodig is. Extra breedte voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden hoeft wellicht niet.
  • Kies een waterdoorlatende verharding voor vluchtstroken en pechplaatsen.

Rijkswaterstaat doet op dit moment onderzoek naar mogelijkheden in het wegontwerp om wateroverlast tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken.
 

Internationale inventarisatie

Nederland is niet het enige land dat geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering. Een internationale inventarisatie zou voor Nederland bruikbare maatregelen kunnen opleveren. 
 
De beste ontwerpresultaten ontstaan door intensieve samenwerking in een team met meerdere deskundigen, zowel op het gebied van ecologie als landschapsinrichting en duurzaamheid.
 
Een ding lijkt volgens de experts zeker: de kosten voor aanleg, inrichting en onderhoud van wegen zullen stijgen door klimaatadaptatie evenals het ruimtebeslag door infrastructuur.
 
Download hier het volledige verslag van de inspiratiesessie.