Nieuwsbericht

Informatiestandaarden voor objecten in de buitenruimte in 5 fases

Door data over objecten in de buitenruimte goed te registreren, te ontsluiten en uit te wisselen worden objecten kwalitatief beter beheerd en onderhouden: een cruciaal onderdeel van het beheer van assets in de openbare ruimte. Assetbeheerders hebben een sleutelpositie om de noodzakelijke verbouwing van Nederland integraal, snel en efficiënt en met minder faalkosten uit te voeren. Het programma BORius heeft als doel om alle partijen hierbij te ondersteunen door een gezamenlijke digitale systematiek en werkwijze te ontwikkelen. We geven je graag een update over het programma.

Profielfoto van Peter van de Ven
14 september 2023 | 3 minuten lezen

Eerste projecten gestart

We zijn trots op de eerste projecten die vanuit het programma BORius zijn gestart! Er is door het programmateam hard aan gewerkt door onder andere Lotte Bekendam als programmanager en Jan Bruijn als organisatieadviseur. Jan-Pieter Eelants neemt het stakeholdermanagement op zich, Eric Oosterom en Harro Verhoeven zijn betrokken vanuit GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) en IMBOR. We zorgen bijvoorbeeld dat de semantische modellen GWSW en IMBOR 100% voldoen aan de NEN2660. Daarnaast zijn we een proefproject gestart waarbij datasets van IMBOR generiek worden gemaakt en uitgewisselde. Ook zetten we de robuuste beheerorganisatie IMBOR op en bereiden daarmee voor op de toepassing en het uitleggen ervan. De CORE-gemeenten hebben financiering van deze projecten toegezegd, waardoor we een vliegende start maken.

Vanuit de kwartiermakersfase stappen we medio 2023 door naar fase 4 waarin we het programmaplan definitief vaststellen. In de kwartiermakersfase verenigen we stakeholders in een opdrachtgevend beraad. Onder andere het Fonds Fysieke Leefomgeving financiert deze fase. De samenwerking met het CORE-initiatief* heeft in de afgelopen maanden meer vorm gekregen. Het programma BORius en het CORE-initiatief bundelen hun krachten. We gaan samen ontwikkelen met één opdrachtgevend beraad. Hierbij is ook ruimte voor andere opdrachtgevers zoals provincies, waterschappen en het rijk. De exacte invulling van de governance en de sturing werken we in de aankomende maanden samen verder uit en we verkennen wat er nodig is om dit in te richten.

 

Ambitie programma BORius 2030

Assetbeheerders, standaardbeheerders, softwarebedrijven en bouwbedrijven zijn allemaal betrokken bij de digitale transformatie van hun sector. Die transformatie is hard nodig met alle uitdagingen die er in de openbare ruimte van Nederland liggen. Jaarlijks besteden alleen al provincies 1,5 miljard euro aan het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Met investeringen van deze omvang kunnen we met de juiste instrumenten op het gebied van digitalisering nu al werken aan een toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.

Al deze partijen hebben daarin hun eigen aandeel, maar een verschillende rol. De noodzakelijke veranderingen kunnen daarom niet vanuit één partij of één project worden aangestuurd en gerealiseerd. De onafhankelijke positie en verbindende factor vanuit het programma BORius is daarom hard nodig om de visie te realiseren. En om daarnaast te zorgen dat de sector het resultaat ook daadwerkelijk gaat gebruiken.

De ambitie van het programma BORius is duidelijk én aanzienlijk:

Assetmanagers hebben in 2030, samen met hun samenwerkingspartners en ketenpartners in de openbare ruimte en infrastructuur, integraal overzicht in hun opgaven in de leefomgeving. Ze lossen deze opgaven slim en efficiënt op door toegang te geven tot en het delen van actuele en betrouwbare informatie (data) over de beheerde assets.

Hier werkt het programma de komende jaren, samen met verschillende stakeholders, hard aan.

 

Hoe doen we dat?

Om dit te bereiken gaan we de aankomende jaren aan de slag met het ontwikkelen van informatiestandaarden en data-deel afspraken voor het gehele assetmanagement proces van programmeren, ontwerp, aanleg en beheer van objecten in de openbare ruimte. Dit doen we samen met stakeholders en ketenpartners. Hieruit volgt één digitale taal en een data-deel omgeving. Vanuit deze omgeving volgen toepasbare werkwijzen en informatiemodellen waarmee de assetbeheerders integraal kunnen programmeren, ontwerpen, uitvoeren en beheren.

 

De 5 fases van het programma ontwikkelen

Het programma BORius is verdeeld in 5 fasen. We bevinden ons in de afronding van fase 3 en de opstart van  fase 4. Hier vind je meer informatie over de fasen van het programma.

We werken met veel plezier verder aan de lopende projecten en zien uit naar de volgende fase van het programma. We houden je regelmatig op de hoogte van onze vorderingen en gaan meer delen over de projecten zelf.

Vragen?

Heb je vragen of wil je (alvast) meer weten over het programma BORius? Neem dan contact op met Lotte Bekendam of de CROW klantenservice.

 

Meer informatie over BORius

Het programma BORius staat voor Beheer Openbare Ruimte Informatie en Uitwissel Standaard en is een initiatief van Kennisplatform CROW en Stichting Rioned. Meer informatie vind je hier: