Nieuwsbericht

Waalre gaat voor integrale aanpak wegenbeheer en openbare ruimte

In het Mobiliteitsplan leggen ze afspraken vast over verkeer en vervoer. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegennet. De komende 15 jaar, vindt er groot onderhoud plaats, omdat de kwaliteit van de wegen onvoldoende blijkt.  Bij alle projecten is een duurzaam gezonde leefomgeving voor onze inwoners het doel.

Profielfoto van Peter van de Ven
17 april 2023 | 1 minuut lezen

Wegennet Waalre
In de gemeente is 1/3 van alle wegen 50 jaar of ouder. Een gemiddelde levensduur van een weg is 40-60 jaar. De gemeenteraad heeft ingestemd met het onderhoudsplan om het wegennet de komende jaren te verbeteren. "We pakken dit vanwege de grote omvang projectmatig aan. We maken werk met werk, dus wanneer straten worden heringericht, maken we ze ook direct klimaatbestendig (aanpakken riool) en betrekken we de inrichting van de openbare ruimte, het groen er ook bij. De komende 15 jaar betekent dit dat we in de gemeente ruim 220.000 m2 aan wegen gaan vervangen." aldus de gemeente.

Uitvoering
Op dit moment werken we aan de Eindhovenseweg en staat de Traverse noord voor 2024 op de planning. Alle werkzaamheden hebben gevolgen voor de doorstroming van het verkeer. Met buurgemeenten stemt de gemeente de werkzaamheden af en zij monitoren de gevolgen van de gewijzigde verkeerssituatie in de regio. Denk hierbij aan het meten van de gemiddelde snelheid in woonstraten, de routes van het verkeer en ook meldingen en klachten van inwoners zijn onderdeel van de analyse. Alle uit te voeren werkzaamheden aan de wegen en openbare ruimte (groen en wegennet) pakken we integraal op.

Participatie
"Zowel voor het Mobiliteitsplan als het beheer van de openbare ruimte betrekken we onze inwoners. Via Fixi, een onlangs aangeschaft meldprogramma, kunnen inwoners binnenkort gemakkelijker meldingen doorgeven over alles in de openbare ruimte, waaronder de wegen. De status van een melding is ook inzichtelijk. Een schone en veilige gemeente is het doel. Een inwoner kan zijn of haar melding van begin tot eind volgen." zo laat de gemeente weten.