Nieuwsbericht

‘Openbare ruimte met LIOR beter inrichten’

Het scheelt één letter maar het is een wereld van verschil, LIOR of DIOR. De gemeente Haarlemmermeer hanteerde sinds 2014 de Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR). Onlangs besloten burgemeester en wethouders deze in te trekken en in plaats daarvan de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) in te voeren.

Profielfoto van Peter van de Ven
25 januari 2024 | 1 minuut lezen

Verbetering

Dat is in veel opzichten een verbetering, meent de wethouder die over de openbare ruimte gaat, Marjolein Steffens-van de Water. “Het komt erop neer dat we met de LIOR betere en hardere eisen kunnen stellen aan bijvoorbeeld aannemers, architecten, ontwerpers en projectontwikkelaars die actief zijn in of voor onze openbare ruimte. Ik heb het dus niet over suggesties of wensen maar eisen.”

 

Nieuwe set van eisen

“Je zou dus kunnen zeggen dat met de LIOR de kwaliteit van die openbare ruimte erop vooruit gaat. En dat is dikke winst. Van DIOR naar LIOR is dus geen onbeduidende administratieve wijziging. Het is een belangrijke stap vooruit’’, aldus wethouder Steffens.

De DIOR was verouderd en ontoereikend, is te lezen in de nota van burgemeester en wethouders. Zeker in een tijd van grote veranderingen en in een stevig dóór bouwend Haarlemmermeer, is een nieuwe set van eisen bepaald geen overbodige luxe. Als overgangsrecht is bepaald dat de DIOR wel geldig blijft voor overeenkomsten die op basis van de DIOR zijn afgesloten. 

 

Van bodem tot lichtmasten

Met de LIOR wordt het doel – een toegankelijke, groene en toekomstbestendige openbare ruimte – beter haalbaar. Zo ontbraken in de DIOR eisen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie.

De LIOR betreft alle onderdelen in de openbare ruimte. Van bodem tot lichtmasten en alles daartussen zoals water, bruggen, speeltoestellen en parkeerplaatsen.

 

Levend document

De LIOR geldt sinds 2024 en is nadrukkelijk bedoeld als “levend document”. Het is mogelijk om de leidraad aan te passen aan veranderingen in beleid, in wetten en regels of aan nieuwe trends of praktijkervaringen. 
De LIOR wordt daarom elke twee jaar geactualiseerd.