Nieuwsbericht

Apeldoorn past bomenbeleid aan

Bomen zijn belangrijk voor Apeldoorn. Niet alleen omdat ze bijdragen aan onze groene identiteit en mooi zijn. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarom heeft gemeente Apeldoorn een nieuw bomenbeleid opgesteld. Met nieuwe regels voor kapvergunningen. U kunt tot 5 maart reageren op dit nieuwe beleid.

Profielfoto van Peter van de Ven
7 februari 2024 | 1 minuut lezen

Dit nieuwe beleid staat in de zogeheten Bomennota. "We willen aan de hand van dit beleid de regels rondom bomen bijwerken en versimpelen. Dat doen we in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)", aldus de gemeente. Het nieuwe bomenbeleid hangt samen met andere belangrijke opgaven van de gemeente, zoals woningbouw, energietransitie en economie. 

Uitbreiding kapvergunningsplicht

Een belangrijke verandering is het opheffen van gebieden waarvoor de kapvergunningplicht niet geldt. Dit zijn onder meer woonwijken waar weinig bomen zijn en die gevoelig zijn voor hittestress. Voor de gezondheid van inwoners en de biodiversiteit is het belangrijk om in deze wijken zuinig te zijn op de bomen die er zijn.

Herplantingsplicht

Bewoners hebben straks voor iedere boom met een stamomtrek vanaf 65 centimeter een kapvergunning nodig. Ook wanneer deze in een eigen tuin staat. In een eigen tuin beoordelen we of u na de kap een nieuwe boom moet planten. Heggen en heesters mogen tegen de erfgrens aan staan, een nieuwe boom tot een halve meter.

Boomadvies in plaats van kappen

Soms vragen inwoners een kapvergunning aan uit angst dat een boom omvalt of dat een grote tak afbreekt. Maar eigenlijk is het beter om eerst advies over de boom te vragen. De gemeente geeft aan inwoners meer te willen helpen hierbij.

Bomen rondom bouwprojecten

"Bij alle nieuwe bouw- en buitenprojecten gaan we nu vanaf het begin bekijken wat de effecten zijn op bomen. Zodat we op tijd maatregelen kunnen nemen als dat nodig is. De komende jaren zal dit vooral belangrijk zijn voor de wortels van bomen, omdat er veel graafwerkzaamheden en leidingen nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie," zo zegt de gemeente.