Nieuwsbericht

Almere moet beter voorbereid zijn op klimaatverandering

Iedere Almeerder moet vanuit zijn woning 3 bomen kunnen zien. 30 procent van iedere wijk moet in de schaduw van bomen vallen. En vanuit elke woning moet op maximaal 300 meter afstand een park of andere groene plek zijn. Deze 3-30-300 regel staat in een nieuw plan dat het college met de gemeenteraad gaat bespreken: de visie klimaatadaptatie.

Profielfoto van Peter van de Ven
13 februari 2024 | 1 minuut lezen

Klimaatverandering leidt nu al tot grote schommelingen in het weer, die steeds vaker voorkomen. De 3-30-300 regel moet zorgen voor minder hitte- en wateroverlast, de luchtkwaliteit verbeteren en zorgen voor veel verschillende dieren en planten. Met deze en andere maatregelen in de visie klimaatadaptatie, wil Almere in 2050 goed voorbereid zijn op veranderingen in het klimaat. Almere is dan klimaatadaptief.

Wethouder Jesse Luijendijk geeft aan dat het belangrijk is om nu actie te ondernemen: "De veranderingen in het weer laten zien waar de stad kwetsbaar is. Als we hier niets aan doen, is dat schadelijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad. Nu in actie komen voorkomt heftige en duurdere maatregelen in de toekomst."

Investeringen betalen zich terug

Almere is een stad met veel natuur. Dankzij de vernieuwende ideeën van de ontwerpers van Almere, ligt er een goede basis om de klaar te maken voor klimaatverandering. Naast het aanpassen van de bestaande stad, is het belangrijk om nieuwe wijken meteen klimaatadaptief in te richten. Zo zijn er bijvoorbeeld wadi’s, plas-drasgebieden en meer halfopen verharding nodig om toekomstige hoosbuien te kunnen verwerken en bodemdaling in droge periodes te voorkomen. 

Wethouder Luijendijk: "Klimaatadaptatie is niet alleen een noodzakelijke oplossing, maar ook een kans om de unieke kenmerken van Almere te behouden en te versterken." Het is belangrijk om nu te investeren om schade door klimaatverandering te voorkomen, zegt Luijendijk: “Die investeringen betalen zich uiteindelijk terug doordat we er onveilige situaties mee voorkomen. En zorgen voor een gezonde omgeving voor mens en dier.”