Nieuwsbericht

Duidelijke inzichten in assets in de openbare ruimte met BOR-MELD 2.0

Jaarlijks ontvangen Nederlandse gemeenten in totaal 3 miljoen meldingen, waarvan een groot deel over waargenomen problemen of knelpunten in de openbare ruimte. Meldingen gaan bijvoorbeeld over graffiti, afval en losliggende stoeptegels. In potentie een waardevolle informatiebron voor beheerders om assetmanagement vorm te geven. Hoewel gemeentelijke meldingensoftware al is ingericht om een efficiƫnte afhandeling van meldingen te faciliteren, is het bruikbaar maken van meldingen als informatiebron nog niet belegd. De vernieuwde CROW-standaard BOR-MELD helpt je om meer inzicht in en grip te krijgen op meldingen, door relevante gegevens van meldingen uniform vast te leggen.

Profielfoto van Peter van de Ven
20 februari 2024 | 2 minuten lezen

Met BOR-MELD leg je de relevante gegevens van het meldingsproces eenduidig vast, zonder in te breken in het gangbare proces van de afhandeling van meldingen. Na afhandeling kan je de data van de meldingen gebruiken om inzicht te creĆ«ren en om analyses te maken. Om toekomstige meldingen te voorkomen. De systematiek beschrijft welke informatie van een melding wordt vastgelegd:  

Het door de burger of door het bedrijf gemelde probleem, ook wel de voorkant van de melding;  

De achterliggende oorzaak van het probleem en de genomen actie, ook wel de achterkant van de melding. 

Omdat BOR-MELD werkt volgens een standaard categorie indeling, kan deze informatie door middel van een beperkt aantal meerkeuzevragen per melding eenvoudig worden vastgelegd. Omdat bij de ontwikkeling is aangesloten op IMBOR is het mogelijk om meldingen te koppelen aan beheerobjecten.  

Effect van beheermaatregelen meetbaar maken 

Naast het volgen van de tevredenheid van de inwoners over de openbare ruimte, kan met BOR-MELD assetmanagement ook verder ontwikkeld worden doordat het effect van beheermaatregelen meetbaar te maken. Denk hierbij aan het toetsen in welke mate maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van knelpunten of grip krijgen op veelvoorkomende oorzaken waar een planmatige aanpak schaalvoordeel kan opleveren. Daarnaast kunnen meldingen complementair zijn aan andere informatiebronnen zoals inspecties, die een momentopname zijn en geen rekening houden met het gebruik van de openbare ruimte en wat de inwoners belangrijk vinden.  

Voorbeeld 1: Voorrang voor voet- en fietspaden 

In onderstaande analyse is bijvoorbeeld duidelijk terug te zien dat hoewel het aantal inspectiewaarnemingen van boomwortelopdruk bij parkeervakken en voetpaden weinig verschilt, boomwortelopdruk bij voetpaden tot veel meldingen leidt. Dat betekent in de praktijk vaak dat inwoners hier veel overlast van ervaren. Onderhoud op voet- en fietspaden zou daarmee logischerwijs prioriteit krijgen op de parkeervakken. Ook is het mogelijk rekening te houden met gebiedsverschillen door op buurt- of wijkniveau te analyseren of de meldingsdruk sterk afwijkt van het gemeente-gemiddelde.

Afbeelding 1: analyse wortelopdruk

Voorbeeld 2: Grip krijgen op wateroverlast  

Met BOR-MELD is het mogelijk meldingen te volgen van probleem (bijvoorbeeld wateroverlast) naar oorzaakobject (kolk, rioolleiding, rioolgemaal, watergang, etc.) naar oorzaak (wortelingroei, breuk, etc.) waardoor je precies kan zien hoeveel welk object bijdraagt aan een bepaalt type probleem. Je kan in de systematiek op meerdere detailniveaus kijken. In onderstaand voorbeeld is duidelijk te zien dat meeste wateroverlastmeldingen worden veroorzaakt door kolken die zijn verstopt met zand, bladeren en slib, en niet extreme neerslag. Door beheermaatregelen te nemen die de onderhoudstoestand verbeteren, zoals het aanpassen van de kolkreinigingsfrequentie is dus waarschijnlijk meer te bereiken dan met het vergroten van riolen.

Afbeelding 2: analyse wateroverlast 

 

Meer informatie

Wil je meer weten over BOR-MELD en hoe je de systematiek als informatiebron voor assetmanagement binnen de gemeente optimaal kan inzetten, neem dan contact op met Evert Jan van de Kamp