Nieuwsbericht

Elektrisch materieel bij de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1

Duurzaamheid is een thema dat bij geen enkel (bouw)project meer mag ontbreken. Op verschillende vlakken draagt ook het project N346 Schakel Achterhoek-A1 bij aan onze duurzaamheidsdoelen. De provincie Gelderland doet dit samen met de aannemer.

Profielfoto van Peter van de Ven
26 februari 2024 | 1 minuut lezen

Pilotproject Schone Lucht Akkoord 

Zo is het project N346 Schakel Achterhoek-A1 één van de pilotprojecten voor het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Voor dit project is als pilot voor het onderdeel ‘mobiele werktuigen’ een bijdrage ontvangen uit het SLA. Mobiele werktuigen zoals bouwmachines (maar ook landbouwvoertuigen) dragen ondanks hun beperkte aantal voor 11% bij aan de uitstoot van stikstof en fijnstof.   

Naast dat in de voorbereiding van het project hier veel aandacht naar uit is gegaan, treft ook bouwbedrijf BAM Infra Nederland in de uitvoering veel maatregelen op het gebied van schone lucht.  

Filmpje 

Een elektrische asfaltmachine en wals, elektrische graafmachines en elektrische vrachtwagens; zomaar een greep uit het elektrisch materieel wat de aannemer inzet bij de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1.  

Over de inzet van dit elektrisch materieel maakte het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) een video. (Dit is een Rijksprogramma, mede gebaseerd op het Schone Lucht Akkoord, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de inzet van emissieloos materieel). Gelderland is hiervoor samen met BAM-Infra geïnterviewd, omdat zij één van de pilotprojecten zijn in Oost-Nederland.