Nieuwsbericht

Standaardisatie cruciaal voor versnelling circulariteit in bouwsector

Pieter Litjens, directeur van CROW, bracht onlangs een bezoek aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat om te spreken over de cruciale rol van standaardisatie voor versnelling van circulariteit in de bouwsector. Tijdens een rondetafelgesprek belichtte Litjens hoe innovatie vanuit koploperprojecten moet worden gevangen in standaarden om de noodzakelijke impact te realiseren.

Profielfoto van Peter van de Ven
12 maart 2024 | 2 minuten lezen

CROW heeft een leidende rol als het gaat om standaardisatie en rationalisatie in de Nederlandse infrastructuur. Wij zien in deze gevestigde praktijk een sterke basis voor de bevordering van circulair bouwen. Door het bevorderen van slimme inkooppraktijken en het delen van kennis over circulaire innovaties, dragen we bij aan een duurzamere bouwsector waarin minder primaire grondstoffen worden gebruikt. 

Visie CROW in position paper 

De position paper, besproken tijdens het bezoek, onderstreept onze visie op circulair bouwen. Door samen te werken met koplopers in de sector en praktische kennis toegankelijk te maken voor een breder publiek, willen we de transitie naar een circulaire economie versnellen. 

Initiatieven verduurzaming 

Joost Fijneman, programmamanager Duurzaamheid bij CROW, geeft vorm aan de rol van CROW in het bevorderen van deze duurzaamheidstransitie. In een recent interview bespreekt hij meerdere initiatieven waarbij hij betrokken is, gericht op het stimuleren van circulair bouwen en het verminderen van de milieu-impact van de infrasector. Zo zijn wij inmiddels aangehaakt bij het Rijksprogramma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Er ligt een grote opgave om richting 2030 de bouwplaatsen schoon en emissieloos te krijgen. Daar hoort ook de bouwlogistiek bij; dus alle bewegingen van en naar de bouwplaats toe. Ook zijn we betrokken bij het programma Nationale Aanpak Biobased Bouwen, waarbij gewerkt wordt aan het gebruik van biobased materialen uit de landbouw in de bouwsector. 

Gezamenlijke inspanning 

Het bezoek van Litjens aan de Kamercommissie en de discussie over de position paper benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke inspanning om de bouwsector duurzamer en circulair te maken. CROW nodigt belanghebbenden uit om de principes van circulair bouwen te omarmen en samen te werken aan de realisatie van deze doelstellingen. Door innovatie te combineren met bestaande kennis en standaarden, kan de sector een significante bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst. 

Het hele Rondetafelgesprek Circulair Bouwen kun je hier terugkijken. 

Meer informatie over duurzaamheid en circulair bouwen