Nieuwsbericht

Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd

22 mei, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, lanceert een consortium van natuurorganisaties het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Het online Dashboard geeft een overzicht van de staat van de Nederlandse natuur en laat zien of Nederland op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen.

Profielfoto van Peter van de Ven
6 juni 2024 | 2 minuten lezen

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Om die doelen te bereiken, moeten we weten hoe Nederland ervoor staat. In die informatie voorziet het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. De website laat zien wat de actuele status is van de biodiversiteitsdoelen van Nederland en legt uit hoe verschillende (druk)factoren de biodiversiteit in Nederland beïnvloeden. Bovendien biedt het Dashboard handvatten door te laten zien waar en hoe we moeten bijsturen om de hersteldoelen te behalen. Het Dashboard is ontwikkeld door IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Grote opgave om Nederlandse natuur te herstellen

Nederland heeft geen van de biodiversiteitsdoelen voor 2020 behaald en in geen enkel Europees land worden zo veel dier- en plantensoorten bedreigd als in ons land. Om de biodiversiteit te herstellen, moet Nederland dus aan de bak. Om bestuurders, gebiedsmanagers, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden daarbij te helpen, is het Nationaal Dashboard Biodiversiteit opgericht.

Doelen voor biodiversiteitsherstel

De veertien doelen van het Dashboard zijn opgedeeld in vier thema’s die samen Nederland richting biodiversiteitsherstel leiden. Dat zijn: de biodiversiteit aan de beterende hand helpen; de natuur beschermen en uitbreiden; het verminderen van de druk op biodiversiteit en tenslotte het stimuleren van systeemverandering.

Waterkwaliteit onvoldoende

Aan de hand van de thema’s is een zorgvuldige selectie uit bestaande indicatoren gemaakt, waarvan de meeste afkomstig zijn uit het Compendium voor de Leefomgeving. Aan deze indicatoren kan de staat van de biodiversiteit en daarmee de voortgang van biodiversiteitsherstel worden afgelezen. ‘Op veel vlakken scoren we nog onvoldoende om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te behalen. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws’, vertelt Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL. ‘Bij sommige indicatoren zien we positieve ontwikkeling. De oppervlakte beschermde natuurgebieden in Nederland stijgt bijvoorbeeld. Toch is het tempo nog te laag om de doelen voor natuurbescherming te halen, waardoor actie nodig blijft.’

Tegelijkertijd is de ecologische kwaliteit van het water in ons land onvoldoende. ‘Dat laat zien dat we het volledige plaatje nodig hebben. Als er meer natuurgebieden zijn betekent dit nog niet dat de kwaliteit van de biodiversiteit in die gebieden ook goed is’, concludeert Krijger.

Toegankelijk en overzichtelijk

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit bouwt voort op wetenschappelijke natuurgegevens van Nederland en laat via grafieken op een visueel aantrekkelijke manier zien wat de doelen zijn om aan te werken. De betrokken natuurorganisaties moedigen daarom professionals werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de natuur- en milieusector aan om het Dashboard in te zetten om gerichtere en hoognodige stappen te zetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland.