Nieuwsbericht

Succesvolle proef: Utrecht verwijdert verkeerslichten voor meer ruimte

De gemeente Utrecht rondt de proef op de Langerakbaan succesvol af, waarbij de verkeerslichten tijdelijk werden uitgeschakeld. Deze proef, die liep van september tot februari, onderzocht of het mogelijk was om de verkeerslichten weg te halen. Dit zou ruimte bieden voor bredere fietspaden, aangepaste bushaltes en meer groen, zonder de veiligheid of doorstroming van het verkeer negatief te beïnvloeden.

Profielfoto van Peter van de Ven
10 juli 2024 | 1 minuut lezen

De gemeente baseerde de evaluatie van de proef op observaties en adviezen van een extern verkeersadviesbureau, evenals ervaringen van verkeersdeelnemers en bewoners via 'DenkMee Utrecht'. Uit de evaluatie blijkt dat de proef succesvol was. De kruispunten kunnen veilig worden ingericht zonder verkeerslichten, en mensen hoeven nu minder lang te wachten.

Tijdens de werkzaamheden voert de gemeente onderhoud uit aan het asfalt en de verkeerslichten op de Hogeweidebaan, Hogeweide en Langerakbaan. Ze verbeteren hierbij ook de infrastructuur. De drie kruispunten waar eerst verkeerslichten stonden, richt de gemeente opnieuw in. Hierdoor wordt de fietsroute aantrekkelijker. Fietsers krijgen voorrang en hoeven niet meer te wachten bij verkeerslichten. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor fietsers en groen doordat opstelstroken voor auto's worden verwijderd.

De gemeente begint binnenkort met het maken van een nieuw ontwerp voor de herinrichting van de kruispunten. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een inloopavond, waar ze kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van de kruispunten. Vervolgens werkt de gemeente het plan verder uit. De nieuwe inrichting staat gepland voor het voorjaar van 2025. Tot die tijd blijft de huidige tijdelijke inrichting met knipperlichten van kracht.