Nieuwsbericht

Terugblik: “In hetzelfde schuitje: Integraal samenwerken in de ondergrond doe je zo!” van 28 juni 2024

Vanuit CROW Essit organiseren we niet vaak bijeenkomsten op de vrijdagochtend. Maar als we het doen, wordt het alsnog heel gezellig en leerzaam aan het einde van de week. Op 28 juni waren we met ongeveer 40 mensen aanwezig in het prachtige gebouw van Waterschap Rivierenland in Tiel.

Profielfoto van Peter van de Ven
3 juli 2024 | 2 minuten lezen

Deze bijeenkomst was een mooie samensmelting van provincies, gemeenten, waterschappen, ingenieursbureaus én nutsbedrijven. Allemaal partijen die samen de ondergrond in moeten, en daar veel gezamenlijke belangen hebben. Toch worden nog niet altijd deze belangen even goed centraal gezet, waardoor de samenwerking soms wat stroef lijkt te lopen.

Tijdens de bijeenkomst gingen we in op die samenwerking middels de Samenwerkwijzer van stichting Mijn Aansluiting.

Hanneke Zindel en Eefje van Woerkom vertelden meer over hoe deze Samenwerkwijzer tot stand is gekomen. De werkwijzer is het resultaat van een project dat in 2021 begon. Het richt zich op het verkennen van de samenwerking; het ontwikkelen en formaliseren ervan; het integraal afstemmen; het inrichten van het ontwerpproces; integraal voorbereiden en het integraal uitvoeren.

Ook lieten ze zien welke voorbeelden en inspiratiedocumenten te zien zijn op de website, www.desamenwerkwijzer.nl.

 

Middels een vraaggesprek gaven vervolgens diverse partijen aan hoe het gebruik van de Samenwerkwijzer voor ze was:

Nine Bootsma, waterschap Rivierenland

Voor een goede samenwerking zijn ondernemende mensen nodig. Het was wel een zoektocht om deze mensen te vinden. “Natuurlijk zijn onze eigen opgaven belangrijk maar dat is zo georganiseerd in zuilen (waterveiligheid, watersysteem en waterzuivering) en de opgave gaat over alle zuilen heen. We moeten leren om met gebiedspartners in gesprek te gaan en eigen opgaven in een breder maatschappelijk context te zien.”

 

Louis van der Hoeven, Mijnaansluiting maar ook zzp werkzaam bij Stedin

“Er is een enorme opgaven voor netbeheerders om brosse gasleidingen te vervangen. Gemeente vervangen de riolering. De energietransitie komt daar ook nog bij. Alle opgaven in de ondergrond vragen om samenwerking. Door de samenwerking via Mijn Aansluiting zijn de mensen van de realisatie al betrokken tijdens de planafstemming. Verrassingen worden zo voorkomen en projectleiders kunnen in een vroeg stadium aangehaakt worden. Dit kan betekenen dat werkzaamheden door 1 aannemer wordt gedaan of werkzaamheden aansluitend op elkaar met ieder eigen aannemer.”

 

Danielle Veldhoen, gemeente Ridderkerk

Danielle was gestart met het samenbrengen van partijen en het opstellen en ondertekenen van een Intentieverklaring. De interne afstemming en managen van raakvlakken was een interne zoektocht. Door een intentieverklaring was dat een vertrekpunt. Op deze manier hopen ze ook veel overlast te voorkomen voor inwoners,

 

Jaap Pronk, waterschap Hollandse Delta

“Het hielp om de samenwerking intern te laten landen. Hier hebben we de tijd voor genomen om het waterschap voor te bereiden op deze ontwikkeling. Dit heeft een half tot een jaar geduurd. Nu is waterschap goed aangehaakt.”

 

Drie groepen uiteen

De middag kreeg een vervolg door praktisch aan de slag te gaan met de samenwerking. In drie workshops werden diverse aspecten toegelicht.

Zo werd in een van de workshops meer verteld over de strakke samenwerking in de provincie Zeeland. Waar alle gemeenten, het waterschap en nutsbedrijven samenwerking in een platform om de planning van projecten op elkaar af te stemmen.

In de zaal ertegenover werd middels een rollenspel het belang van het goed aanhaken van alle partijen tijdens de planafstemming onderstreept; en ook dat goed samenwerken compromissen van beide kanten betekent.

 Daarnaast gingen we aan de slag met stellingen. De stellingen “als het puntje bij paaltje komt, gaat ieder voor zijn of haar eigen belang” of “een Convenant is voorwaardelijk anders kun je niet werken aan planafstemming” leverden leuke discussies op.

 Samenwerken blijft spannend en vergt tijd en energie. Maar het resultaat maakt het zoveel mooier en makkelijker. Aan het einde van de bijeenkomst, die werd afgesloten met een lunch, konden we tevreden terugkijken op een prachtige middag waar gemeenten, provincies, waterschappen én nutsbedrijven al veel samen deden.

 Hopelijk zien we het samenspel van de bijeenkomst straks ook terug in het werk buiten.