Nieuwsbericht

Toezicht op werkelijke levensduur bruggen

De CROW-CUR commissie 117 heeft het nieuwe Handboek Monitoring opgesteld. Dit handboek is nu te raadplegen.

Profielfoto van Peter van de Ven
30 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Steeds meer bruggen bereiken de komende jaren het einde van hun theoretische levensduur. Maar klopt deze theorie wel in de praktijk? Veel constructies worden in werkelijkheid anders belast dan in de normen is vastgelegd. Daarom heeft de CROW-CUR 117 commissie het Handboek Monitoring opgesteld.  

 

Het grote voordeel van monitoring 

Met behulp van monitoring wordt het werkelijke degradatieverloop van civiele kunstwerken, ofwel bruggen, in beeld gebracht. Hiermee wordt beter inzicht verkregen in de werkelijke restlevensduur. Zonder monitoring zouden veel constructies tegelijkertijd moeten worden vervangen, wat zowel financieel als technisch niet haalbaar is.   

 

Een nieuw handboek 

Monitoring wordt veelvuldig toegepast bij de inspectie van bruggen. Dit was echter nog niet beschreven in een handboek. De CROW-CUR commissie 117 heeft het Handboek Monitoring opgesteld. Deze commissie was een samenstelling van Rijkswaterstaat, SGS-Intron BV, Prorail, Delta Pi, TNO, Movares, Antea Group en CROW.  

Het Handboek Monitoring verstrekt achtergrondinformatie over civiele kunstwerken en geeft richting aan de controles. Zoals het monitoren op specifieke onderdelen, gebreken of omstandigheden.  

 

Voor wie? 

Het handboek is voor alle stakeholders bij nieuwe en bestaande civiele kunstwerken. Zoals inspecteurs, beheerders, assetmanagers of constructeurs. Wil je meer informatie over monitoring en hoe je monitoring kunt inzetten? Raadpleeg dan het ‘Handboek Monitoring’.