Praktijkvoorbeeld

Integrale aanpak openbare verlichting

Afwegingskader 2.0

In afwegingskader 1.0, dat in februari 2022 uitkwam, waren de aanbevelingen voor optimale verlichting in de buitenruimte gebaseerd op laboratoriumonderzoek. Dat is in maart 2022 getoetst met praktijkonderzoek op de Carnegiedreef in Utrecht, een locatie die de gemeente Utrecht gebruikt om nieuwe verlichtingsarmaturen te testen.
 
Het onderzoek liet zien dat ouderen onder gelijke omstandigheden veel meer moeite hebben om obstakels op tijd waar te nemen dan jongeren. Dit geldt nog sterker voor mensen met een visuele handicap. Grote verschillen zijn er ook tussen jongeren en ouderen bij verblinding. De waarneming door de ouderen werd hierdoor duidelijk meer gehinderd dan bij de jongeren.
 
Integraal ontwerptraject
Het afwegingskader helpt de toegankelijkheid van de openbare ruimte in het donker te verbeteren, zonder meer lichthinder of lichtvervuiling, zonder hoger energieverbruik en zelfs zonder veel extra kosten. Samenwerking tussen landschapsarchitecten en lichtontwerpers en een integraal ontwerptraject is hierbij een voorwaarde.
 
Lees ook het nieuwsbericht over het praktijkonderzoek.