Praktijkvoorbeeld

SAMP Provincie Zuid Holland

"We blijven werken aan de ontwikkeling van de elementen van de kwaliteitscirkel van Deming (plan-do-check-act) op verschillende niveaus binnen DBI. Deze cirkel is voor assetmanagement vertaald in de iAMpro-roos. Zo kunnen alle medewerkers de onderdelen van het managementsysteem waarbij ze betrokken zijn realiseren, beoordelen en verbeteren." aldus de provincie Zuid Holland.


"We creëren maatschappelijke waarde met onze assets. Dat doen we op een betrouwbare en transparante manier. Met passie realiseren we onze opdrachten. Dit doen we kostenbewust en met oog voor de omgeving. Vanuit onze sterke basis werkt de Provincie Zuid-Holland steeds duurzamer en benutten we innovaties."