Activiteit

Wie maken het waar? - Hoe Utrecht en Apeldoorn collega’s meenemen in de veranderingen in beheer

21
november
Dinsdag 21 november 2023
13:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Peter van de Ven
3 minuten lezen

Schrijf je nu in!

‘We lopen tegen onze grenzen aan!’. Een vaak gehoorde uitspraak. Het gaat dan meestal over de opgaven die voor ons liggen in het beheer of waar we al middenin zitten. Met alleen een strategisch (assetmanagement) plan ben je er niet. Er is technische en inhoudelijke kennis en kunde nodig om dit voor elkaar te krijgen. Misschien nog wel belangrijker is dat ook jij en je collega’s bewust zijn van de veranderingen in je aanpak en ook zelf mee groeien om de opgaven en het werk voor elkaar te krijgen. We zullen het samen moeten doen!

De transities en opgaven in de fysieke leefomgeving worden steeds inhoudelijker en de organisatie moet zich daar ook op aanpassen. Dit vraagt uiteraard technische plannen en processen, maar ook een omslag in de aanpak van het werk. Dus ook de mens zelf is belangrijk. Hoe pak ik het werk anders aan? Hoe ziet de nieuwe samenwerking eruit? Welke interventies kan je daarin zelf initiëren? Het zijn vragen die leven bij veel organisaties en aanjagers van verandering. Ben jij ook aan aanjager? Ofhoor jij liever wat er van jou verwacht wordt?? En wat heb jij nodig om (mee) te veranderen?

CROW Essit organiseert samen met partners RHDHV en de gemeenten Utrecht en Apeldoorn deze bijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan over de veranderingen in onze aanpak van het werk. Wat moet er gebeuren om de transities in de fysieke leefomgeving aan te kunnen pakken? Dit doen we aan de hand van twee concrete casussen.
 

Uit de praktijk

Tijdens de bijeenkomst laten we zien hoe je vaststelt hoe je er zelf en je organisatie voor staan als het gaat om de aanpak van de opgaven en wat er vervolgens nodig is voor een succesvolle aanpassing in de aanpak. Dit doen we niet alleen aan de hand van een theoretisch model, maar laten ook zien wat dit in de praktijk betekent.
Gemeenten Apeldoorn en Utrecht geven vanuit twee verschillende invalshoeken hun kijk op de interne verandering die ze hebben meegemaakt (en waar ze ook nog midden in zitten).

Daarnaast gaan we ook met elkaar aan de slag door te kijken welke acties en interventies kunnen helpen om de organisatie nog een stapje dichter bij het beoogde doel te krijgen.

 

Apeldoorn: zowel samenwerken als ieder een heldere rol (Chris Lagendijk)

Inspelen op de opgaven in de fysieke leefomgeving doe je niet alleen door harder en slimmer te werken, maar vooral door samenwerken. Gemeente Apeldoorn heeft onlangs een grote reorganisatie ondergaan, om beter in te kunnen spelen op de veranderingen buiten. De afdelingen Omgevingsbeleid, Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie en Beheer en Onderhoud (de keten openbare ruimte) gaan veel meer samenwerken. De afdelingsmanagers kunnen op inhoud elkaar vervangen, en ook taken van elkaar overnemen. Best spannend. Want weet jij dan nog wat je waarom en wanneer moet doen?

Een voorbeeld van hoe dat eruit ziet. Het strategisch assetmanagementplan (SAMP) is vanuit de afdeling Beheer geïnitieerd, samen met de keten opgesteld en ingediend bij het Bestuur. De afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie heeft vervolgens het voortouw gepakt voor de uitvoering. De assetmanagementprocessen worden belangrijker en afdelingsverschillen vallen meer weg. Dat vraagt verandering van kijken naar elkaar, loslaten, vertrouwen, over grenzen stappen, zonder dat je de helderheid van de rollen verliest. Want natuurlijk moeten rollen, taken en verantwoordelijkheden uiteindelijk wel goed zijn belegd, ongeacht vanuit welke afdeling je komt. Iedereen wil toch graag weten waarom je moet doen, wat je doet.

 

Utrecht (Sara Rademaker & Martin Bathoorn)
Duurzaam assetmanagement kan je niet alleen. Als erg geen duurzaam beleid is, of duurzame inkoop mis je de eerste boten al. En als er geen goede afstemming is tussen de afdeling Ruimte en de afdeling Beheer over bijvoorbeeld ambities over circulariteit, dan zal dit nooit van de grond komen.

Sara Rademaker (Beleidsadviseur maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkoop) en Martin Bathoorn (Assetmanager) van de gemeente Utrecht staan juist voor om de organisatie mee te nemen in duurzaam inkoop en beheer.

De eerste aanleiding hiervoor kwam bottom up. Duurzame inkoop kwam in het inkoopbeleid. Echter, om echt impact te maken moesten ook andere delen van de keten mee in de duurzaamheidsambitie. Hetzelfde geldt voor beheer, ook assetmanagement en rekening houden met duurzaamheid en circulariteit, gaat niet over één afdeling maar het geheel. De gemeente Utrecht is begonnen dit over de hele linie uit te dragen om de hele keten van links naar rechts en van boven naar onder mee te krijgen. Tijdens de bijeenkomst vertellen zij over de inspanningen die al geleverd zijn en het resultaat, en welke kansen zij nog zien.

Waar ga je mee naar huis?

Aan het einde van de bijeenkomst weet je de stappen die nodig zijn om een succesvolle verandering binnen de organisatie en voor jezelf in gang te zetten. Je leert deze stappen te herkennen binnen je eigen organisatie. Door kennis te delen met vakgenoten krijg je bovendien ook inspiratie om zelf aan de slag te gaan met interventies binnen je eigen organisatie.

Ben jij ook benieuwd welke stappen jij kan nemen om jezelf, maar ook de mensen in jouw organisatie mee te nemen om samen de opgaven buiten aan te pakken? Meld je dan nu aan voor de bijeenkomst.
 

Voor wie?

Deze bijeenkomst is met name interessant voor afdelingshoofden, beleidsmakers, assetmanagers en projectmanagers die zich bezighouden met het beheer en beleid van de fysieke leefomgeving. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

 

Schrijf je in via deze link