Nieuwsbericht

Sebastian Fischer Baling toegetreden tot Programma Adviesraad CROW Essit

De Programma Adviesraad (voorheen stuurgroep) van kennisnetwerk CROW Essit is per januari 2024 uitgebreid met de komst van Sebastian Fischer Baling van Hogeschool Utrecht. Met zijn toetreding wil het netwerk de verbinding tussen het werkveld en het onderwijs nadrukkelijk opzoeken en vormgeven.

Profielfoto van Peter van de Ven
13 februari 2024 | 1 minuut lezen

Achtergrond in het onderwijs

Sebastian Fischer Baling is twintig jaar geleden begonnen bij Hogeschool Utrecht, als docent bouwkunde. Tegenwoordig is hij docent ‘Bachelor of Built Environment’, waarbij de focus ligt op een integrale benadering van de stedelijke uitdagingen. Sebastian heeft de Minor Assetmanagement begeleid en kwam vanuit die rol in aanraking met CROW Essit. ‘Ik spreek veel met professionals als projectleider van het InnovatieLab Circulair Beheer, Onderhoud en Renovatie, in mijn coördinerende taak van de minor Assetmanagement en als docent van onder andere het vak Smart Sustainable Cities. Fantastisch werk dat mij energie geeft!’ aldus Sebastian.

 

Kansen om onderwijs en praktijk te verbinden

Het onderwijs is nog redelijk onontgonnen terrein voor CROW Essit. Het netwerk heeft sinds een paar jaar een relatie met het wetenschappelijke onderwijs via het programma Managing Public Space aan de Wageningen University. De leden van de Programma Adviesraad zijn verheugd dat er, door de toetreding van Sebastian, nu ook een stevige koppeling is ontstaan met het hoger beroepsonderwijs.

De Programma Adviesraad ziet kansen voor onderwijs en praktijk om meer young professionals enthousiast te maken voor beheer en onderhoud. In het hbo gaat veel aandacht uit naar nieuwbouw, terwijl het werkveld juist voor een enorme vernieuwingsopgave staat. Assetmanagement zou een explicietere rol in het curriculum kunnen hebben en is veel breder dan civiele techniek. Contacten met opdrachtgevers voor stages zijn vaak eenmalig en persoonsafhankelijk. Meer continuïteit in die contacten zou goed zijn. Verder biedt de verbinding met en doorstroom vanuit het mbo kansen, net als de doorstroom naar het wetenschappelijke onderwijs. De wens van het Managing Public Space programma om het hbo een impuls te geven sluit hierbij goed aan.

De leden van de Programma Adviesraad heten Sebastian Fischer Baling van harte welkom bij CROW Essit en wensen hem veel succes toe. CROW Essit draagt graag een steentje bij om meer young professionals enthousiast te maken voor het prachtige beheervak.

Benieuwd naar de rol van de Programma Adviesraad van CROW Essit? Lees meer.