Nieuwsbericht

Vernieuwde meldingssystematiek BOR-MELD 2.0 zoekt gemeenten

Jaarlijks verwerken Nederlandse gemeenten drie miljoen meldingen over de openbare ruimte. Hoewel gemeenten goed zijn ingericht op het snel en efficiënt afhandelen van deze meldingen, wordt hierbij niet de informatie vastgelegd die nodig is om toekomstige meldingen te voorkomen. BOR-MELD stelt gemeenten in staat om van deze meldingen een betrouwbare informatiebron voor assetmanagement. Dit voorjaar verschijnt een nieuwe versie, 2.0.

Profielfoto van Peter van de Ven
14 maart 2024 | 1 minuut lezen

De door inwoners ervaren problemen en knelpunten in de openbare ruimte zijn veelal gekoppeld aan objecten, zoals defecte lantarenpalen, overvolle prullenbakken en losliggende stoeptegels. Als gemeente laat je kansen liggen als je niet leert van burgermeldingen. Meldingen geven namelijk niet alleen een beeld van de toestand van een asset (object), maar ook hoe relevant deze is als onderdeel van de openbare ruimte.

De BOR-MELD-systematiek is ontworpen om met minimale inspanning meldingen bruikbaar te maken als informatiebron voor beheerders. Hiermee wordt het mogelijk om de kwaliteit van de openbare ruimte en de assets daarin te monitoren en in beeld te krijgen welke maatregelen of investeringen nodig zijn om toekomstige meldingen te voorkomen. 

De nieuwe BOR-MELD-versie 2.0 biedt:  

  • Een compactere categorieindeling. Ervaringen van de afgelopen jaren zijn gebruikt om de lijsten met mogelijke probleemtypen te herzien en sterk te reduceren. Tegelijkertijd zijn nieuwe relevante typen meldingen zoals ‘laadpunten’ of ‘japanse duizendknoop’ toegevoegd; 
  • Betere implementatiemogelijkheden. Er is rekening is gehouden met de ontwikkelingen van de nieuwe generatie meldingenpakketten en softwareleveranciers zijn uitgenodigd om mee te denken; 
  • Een trainingsset voor AI. Elke gemeente kan gebruik maken van een landelijke trainingsset om de AI achter slimme interfaces van hun meldingenpakket te leren binnenkomende meldingen automatisch toe te wijzen aan de juiste BOR-MELD probleemcategorieën; 
  • Een informatiemodel. BOR-MELD publiceren we als informatiemodel.  

Gezocht: gemeenten die willen leren van meldingen 

Om beheerders te inspireren en praktijkervaringen te delen zijn wij op zoek naar gemeenten die meldingen als informatiebron willen gebruiken. Wij willen graag bij deze gemeenten de BOR-MELD-systematiek (tijdelijk) implementeren. Het doel is om ervaringen over de meerwaarde van de systematiek in de praktijk te delen met andere gemeenten. Een aantal marktpartijen zijn al enthousiast aan de slag gegaan om BOR-MELD beschikbaar te maken binnen de eigen meldingspakketten.
Een dergelijke praktijktoepassing vindt altijd plaats in samenwerking met een softwareleverancier en wordt begeleid vanuit CROW. Onderdeel van deze begeleiding is ook een meldingenanalyse waarbij samen met de gemeente een thema (bijvoorbeeld bomen, speeltoestellen of wateroverlast) wordt gekozen om te leren van meldingen. Heb je interesse of heb je vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk@crow.nl

Samen sterker  

We ontwikkelen de BOR-MELD-systematiek samen verder met Stichting RIONED, Partners4UrbanWater, Sweco, Beheervisie, Esri en de gemeenten Almere, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, Rotterdam en Zoetermeer.