Nieuwsbericht

Help de gemeente Almere: Hoe financiert jouw gemeente het groenbeleid?

Door Sanne Pronk:

Aan de hand van de ‘Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040’ werkt de gemeente Almere de komende jaren toe naar een centrum dat duurzaam, hoogstedelijk en kwalitatief hoogwaardig is ontwikkeld. De Ontwikkelvisie benadrukt het belang van natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling, waarbij groen en water centraal staan in de transformatie van het stadscentrum.

Profielfoto van Peter van de Ven
22 april 2024 | 2 minuten lezen

Met de voorgenomen stedelijke verdichting, de toename van de gebruiksdruk en de groene ambities van het centrum zal het beheer & onderhoud van de openbare ruimte op een aantal plekken binnen het centrum geïntensiveerd moeten worden. Vergroening heeft immers impact op de beheerlasten en stedelijke verdichting leidt tot intensiever gebruik van de openbare ruimte. Daarom is het belangrijk dat het beheer- en onderhoudsbudget van de openbare ruimte voldoende meegroeit met de groei en de ambities van het centrumgebied van Almere.

Maar hoe gaan we dit aanpakken? Welke financieringsstrategieën, -instrumenten en/of -methodes hanteren gemeenten om het beheer & onderhoud van groen mogelijk te maken? Hoe zorg je ervoor dat aan de voorkant de financiering geregeld is (ontwerpfase), zodat je achteraf niet verrast wordt en er op groen bespaart moet worden?

We zijn ook benieuwd welke financiële instrumenten voor een (her) verdeling van lasten en baten  andere gemeenten inzetten. Wat zijn de voor – en nadelen, risico’s en/of impact? En hoe hebben andere gemeenten de waarde van groen en het beheer & onderhoud in waarde uitgedrukt? (De waarde van groen ligt bijv. in gezondheid, klimaatadaptie en biodiversiteit, maar dit is niet direct zichtbaar in het financiële plaatje).

De gemeente Almere is op zoek naar voorbeelden, ideeën en/of ervaringen rondom het bovengenoemde financieringsvraagstuk. Wij komen daarom graag in contact met andere gemeenten. Hiervoor staan onderaan contactgegevens.

Meer info

Ontwikkelvisie: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24056
Filmpje Hart van de Stad 2024: Almere 2.0 | Ontwikkelvisie Natuurkrachting Hart van de Stad 2040 (youtube.com)
 

Contactpersoon gemeente Almere

Naam: Sanne Pronk, strategisch adviseur gemeente Almere afdeling Stadsruimte
Email: spronk@almere.nl
Tel: 06 15 966 478