Afbeelding van Assetmanagementplan Wegelementen

Assetmanagementplan Wegelementen

Voorbeeld van de provincie Gelderland.

Afbeelding van Nieuw samenwerken: het enkelvoudig IPM-team

Nieuw samenwerken: het enkelvoudig IPM-team

Nederland heeft een uitstekende infrastructuur, op de weg en het water. Rijkswaterstaat en de opdrachtnemers houden dat zo goed mogelijk in stand. Door toegenomen drukte en leeftijd van veel van de objecten is veel onderhoud nodig. Dat is een grote opgave

Afbeelding van Kijk terug: webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?

Kijk terug: webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?

Op vrijdag 17 november vond het vierde en tevens laatste webinar plaats in de reeks ‘De Beheerders van de toekomst' die we samen met CROW Essit en Managing Public Space (MPS) organiseren.

Afbeelding van Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst Beheerders van de toekomst?

Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst Beheerders van de toekomst?

Deel 2 van de serie ‘De beheerders van de toekomst’. Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst?

Afbeelding van Assetmanagementplan Civiele Kunstwerken

Assetmanagementplan Civiele Kunstwerken

Hieronder vind je het AMP voor Civiele kunstwerken.

Afbeelding van Assetmanagementplan Elektrotechnische Installaties

Assetmanagementplan Elektrotechnische Installaties

Hieronder vind je het AMP voor Elektrotechnische installaties.

Afbeelding van Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Faunavoorzieningen.

Afbeelding van Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Groenvoorzieningen.

Afbeelding van Assetmanagementplan Verhardingen

Assetmanagementplan Verhardingen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal.

Afbeelding van Assetmanagementplan Watersystemen

Assetmanagementplan Watersystemen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal. De term ‘wegen’ behelst volgens de Wegenwet onder andere de rijbaan, fietspaden, parallelwegen en kunstwerken, inclusief de daarbij behorende bermen, watergangen, weg-, verkeerskundig