Afbeelding van Kijk terug: webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?

Kijk terug: webinar Wie zijn de Tactisch beheerders van de toekomst?

Op vrijdag 17 november vond het vierde en tevens laatste webinar plaats in de reeks ‘De Beheerders van de toekomst' die we samen met CROW Essit en Managing Public Space (MPS) organiseren.
Afbeelding van Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst Beheerders van de toekomst?

Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst Beheerders van de toekomst?

Deel 2 van de serie ‘De beheerders van de toekomst’. Wie zijn de Strategisch beheerders van de toekomst?
Afbeelding van Assetmanagementplan Civiele Kunstwerken

Assetmanagementplan Civiele Kunstwerken

Hieronder vind je het AMP voor Civiele kunstwerken.
Afbeelding van Assetmanagementplan Elektrotechnische Installaties

Assetmanagementplan Elektrotechnische Installaties

Hieronder vind je het AMP voor Elektrotechnische installaties.
Afbeelding van Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Faunavoorzieningen.
Afbeelding van Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Groenvoorzieningen.
Afbeelding van Assetmanagementplan Verhardingen

Assetmanagementplan Verhardingen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal.
Afbeelding van Assetmanagementplan Watersystemen

Assetmanagementplan Watersystemen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal. De term ‘wegen’ behelst volgens de Wegenwet onder andere de rijbaan, fietspaden, parallelwegen en kunstwerken, inclusief de daarbij behorende bermen, watergangen, weg-, verkeerskundig
Afbeelding van Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Zuid Holland beheert honderden kilometers aan wegen en vaarwegen met daarbij ruim 1.000 hectare aan bermen. Sinds 2021 beheren ze alle provinciale bermen in Zuid-Holland ecologisch. Dat wil zeggen dat de provincie bij het maaien rekening houdt met het lev
Afbeelding van Monitoren en evalueren van duurzaamheidsmaatregelen tijdens beheerprojecten in de openbare ruimte

Monitoren en evalueren van duurzaamheidsmaatregelen tijdens beheerprojecten in de openbare ruimte

Wat zorgt ervoor dat duurzame transities niet worden meegenomen in vervangings- en renovatietrajecten, en hoe kan een monitorings- en evaluatieplan gemaakt worden om duurzame oplossingen toch te implementeren.