Afbeelding van Tips voor een gezonde bodem

Tips voor een gezonde bodem

Ben jij projectuitvoerder, ontwerper, groenbeheerder of beleidsmaker en wil je in je dagelijks werk bijdragen aan een gezonde bodem?

Afbeelding van Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Faunavoorzieningen.

Afbeelding van Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Groenvoorzieningen.

Afbeelding van Assetmanagementplan Watersystemen

Assetmanagementplan Watersystemen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal. De term ‘wegen’ behelst volgens de Wegenwet onder andere de rijbaan, fietspaden, parallelwegen en kunstwerken, inclusief de daarbij behorende bermen, watergangen, weg-, verkeerskundig

Afbeelding van Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Zuid Holland beheert honderden kilometers aan wegen en vaarwegen met daarbij ruim 1.000 hectare aan bermen. Sinds 2021 beheren ze alle provinciale bermen in Zuid-Holland ecologisch. Dat wil zeggen dat de provincie bij het maaien rekening houdt met het lev

Afbeelding van Ecosysteemdiensten: Groen in de stad

Ecosysteemdiensten: Groen in de stad

Een vijftal whitepapers over diverse onderdelen van een gezond ecosysteem in de stad.

Afbeelding van Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Hittestress komt steeds vaker en in steeds hogere mate voor, zeker in dichtbebouwde gebieden. Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer te maken met warme periodes.

Afbeelding van Casus: Klimaatadaptieve metamorfose HittePlein

Casus: Klimaatadaptieve metamorfose HittePlein

Na de metamorfose zal het HittePlein van de TU Delft een klimaatadaptief en verkoelend plein worden.

Afbeelding van Extra aandacht voor schone en groene openbare ruimte

Extra aandacht voor schone en groene openbare ruimte

De gemeente gaat ruim 3 miljoen euro extra investeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. En dan met name in het schoonhouden van de stad, het beheer en onderhoud van het groen en het verwijderen van graffiti.

Afbeelding van Proef met verschillende soorten halfverhardingen in boomspiegels

Proef met verschillende soorten halfverhardingen in boomspiegels

Vanaf half december startte een proef in Rotterdam waarbij verschillende soorten halfverharding worden aangebracht in de boomspiegels van de bomen langs de Willemskade.