Nieuwsbericht

Verbinden met data en informatie tijdens de BIM Pro Kennisdag

Of je nu al jaren bezig bent met BIM (Bouwwerk Informatie Management) of pas net komt kijken en nieuwsgierig bent naar wat BIM voor jouw organisatie kan betekenen. Tijdens de BIM Pro Kennisdag kregen deelnemers antwoord op de vraag wat data te maken heeft met assetmanagement. En hoe organisaties de verbinding kunnen leggen met data en informatie.

Profielfoto van Peter van de Ven
10 juli 2023 | 6 minuten lezen

Mede-organisator Provincie Zuid-Holland stelde het Provinciehuis in Den Haag ter beschikking. Waar dagvoorzitter Joris Luyt de deelnemers welkom heette in hun prachtige nieuwe evenementenzaal. 

Gevolgd door Jan van Ginkel (Loco-provinciesecretaris) en Mirza Milosevic (Hoofd eenheid advies beheer assets) die ingingen op het wel of niet openbaar maken van data. Rekening houdend met de risico’s zijn zij in ieder geval groot voorstander. Burgerparticipatie is wat hen betreft een groot goed waar je als overheid zeker je voordeel mee kunt (en moet!) doen. 
 

Prototype Digitale Vergunning Controle Service

Daarna was het tijd voor de awardwinnende digitale vergunning controle service van de gemeente Rotterdam. Abe Reurings en Wouter Streefkerk presenteerden het prototype dat gebruikt wordt voor digitale ondersteuning bij het indienen en beoordelen van een vergunningsaanvraag door gebruik te maken van BIM-modellen en de Digitale stad. Wij hadden de eer een inkijkje te krijgen in dit webbased prototype.
Download de presentatie >

Prototype.JPG
Na de plenaire opening was het tijd voor de eerste ronde inhoudelijke sessies waar voor zowel de beginnende als de doorgewinterde BIM’er meer dan genoeg nieuwe kennis te halen was. We nemen je mee in een aantal van de toegelichte onderwerpen.
 

BIM voor dummies

“BIM gaat bij overheden over data en informatie zo organiseren dat we onze assets in de gaten kunnen houden.”, aldus Marcel Sukel (Provincie Noord-Holland) die de beginnende BIM’ers meenam in de basis van BIM. En dan snap je meteen de connectie met assetmanagement. Maar, moet het dan gaan om datagedreven assetmanagement of om informatiegedreven assetmanagement? Want waar ben je naar op zoek? Naar data of naar informatie? Uiteindelijk gaat het om het krijgen van inzicht aan de hand van data. En belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er voldoende data beschikbaar is en wordt omgezet naar de gewenste informatie. Marcel nam ons mee in de routekaart die je helpt bij het zetten van de juiste stappen in een logische volgorde om – aangepast aan de lokale situatie – het niveau van het geheel steeds hoger te brengen.
Download de presentatie >
 

Hoe krijgen we alle standaarden naar een beter niveau?

Na inventarisatie bij verschillende stakeholders bleek dat er nog de nodige uitdagingen zijn op het gebied van standaardisatie. Daarom is er een roadmap opgesteld, die bij 70+ organisaties in de sector is getoetst. Hieruit is roadmap 2.0 ontstaan. Henk Hutink (DigiGo) nam ons mee in het standaardenlandschap (roadmap) en wat dit betekent voor overheden. Eén standaard voor alles is niet haalbaar. Maar samenhang tussen de standaarden wel! En dat is noodzakelijk, want op dit moment zijn er teveel maatwerkoplossingen die hoge kosten met zich meebrengen en afhankelijkheid van de leverancier.
​Download presentatie DigiGo>
​Download presentatie DSGO>
 

DigiCampus GWW

Jaap Kolk (Building Changes) nam ons mee in digitalisering van de GWW(Grond-, Weg- en Waterbouw)-sector. DigiCampus GWW werkt aan het uitschrijven van competenties die nodig zijn bij digitalisering, voor de invulling van de BIM rollen. Op basis hiervan kunnen leerdoelen worden geformuleerd, waar onderwijsaanbieders en hr-functionarissen mee aan de slag kunnen. Want, het doel is om iedereen in de sector digitaal vaardiger te maken én slimmer digitaal samen te werken. Om onderhoud beter te kunnen voorspellen, slim materieel in te kunnen zetten en optimaal te gebruiken.
Download de presentatie >
 

Wat weet jij eigenlijk van data?

Ruimte voor een afterlunchdip was er niet, want quizmaster Peter van de Ven (CROW) nam de deelnemers na de lunch mee in de wereld van data en assetmanagement. Hij toetste hun kennis aan de hand van een aantal vragen. Van het aantal gigabytes dat Google per dag behandelt tot de processtappen van het iAMPro model voor assetmanagement. In veel gevallen ging het om benaderingsvragen waarbij de antwoorden uiteenliepen van 3 tot 9 nullen. Eén van de opdrachten was om per groepje ombeurten een zin op te schrijven waar vervolgens een ‘klein verhaaltje’ uit kwam. We delen een impressie van de creaties:

20230627_134220.jpg

  • Er was eens een heleboel data in pdf- en wordbestanden. Piet zette deze op een usb-stick, liet deze liggen in de trein en leefde daardoor niet meer lang en gelukkig.
  • Er was geen data. Hoe zou dat toch komen. Zo veel mogelijkheden. Zoveel vragen. Maar toch komt het goed, het CROW is om de hoek.
  • Informatie vormt de kern van ons werk. Daar word ik elke dag zo blij van! Zonder data worden we een fossiel. Meten is weten. We zijn al zo goed bezig.

Met dank aan onze quizmaster zat de energie er weer lekker in bij de deelnemers, mooi moment dus voor een tweede ronde deelsessies.
 

Netherlands 3D

Hoe mooi zou het zijn als je invloed kunt uitoefenen op factoren als regen, hoe snel de zon draait, de kracht van de wind, het aantal auto’s over een bepaald traject? Dat kan met een digital twin! Hiermee kun je gebeurtenissen simuleren en zien wat er gebeurt met de leefomgeving. Bijvoorbeeld de hoeveelheid schaduw bij het plaatsen van hoogbouw of de verkeersdoorstroming bij een toename van het aantal voertuigen of het aanpassen van verkeersregelinstallaties. En dat allemaal openbaar beschikbaar voor provincies, gemeenten én bewoners. Hiermee kunnen we bewoners laten zien wat de impact is van er gebeurt en waarom. Onder andere Amsterdam en Utrecht zijn al beschikbaar in 3D, nu de rest van Nederland nog.
 

Deepdive in de techniek, wat is er al mogelijk en waar werken we naartoe?

Joris Luyt (Provincie Zuid-Holland) nam de deelnemers mee in de toepassing van de Generieke ILS (Informatie Levering Specificatie) bij de provincie. Hij gaf een toelichting op de generieke ILS en waarom deze is opgesteld. Vervolgens kwamen de genomen stappen aan bod en deelt hij het implementatievoorbeeld van Zuid-Holland. Dus doe daar vooral je voordeel mee.
Download de presentatie >
 

Meten is weten

‘In 2030 willen we als overheidsorganisatie 50% CO2 gereduceerd hebben. Als we kijken naar onze assets in de openbare ruimte, waar staan we dan nu?’ Maar geen van de aanwezigen bij de sessie van Joost Fijneman (CROW) gaf aan daar op dit moment (een begin van) een antwoord op te hebben. Het Dashboard Monitoring DGWW2030 geeft dat antwoord wel. En het mooie is: het is kosteloos voor iedereen beschikbaar, zonder licenties of abonnementen. Je moet er wel iets voor doen: allereerst moet je je areaal in beeld hebben (nulmeting). Dat lijkt een hoop werk, maar dankzij de 80/20-regel hebben de meeste overheden deze gegevens wel beschikbaar. Vervolgens moet je van alle projecten achteraf een (beperkt) aantal cijfers invoeren. Dankzij slimme rekenregels uit ingewikkelde tools als DuboCalc en de NOx-tool van TNO wordt vervolgens berekend wat het effect is op de totale voetafdruk van het areaal. Duurzaam uitgevoerde projecten zullen de voetafdruk verkleinen, terwijl niet-duurzaam uitgevoerde projecten de afdruk juist vergroten. Het Dashboard stuurt daar niet op, maar geeft gewoon inzicht.
Download de presentatie >
 

Moeizame verandering

Eenmaal terug in de evenementenzaal nam Hans Kommers (ST Groep) ons mee in organisatie- & cultuurverandering en waarom dit vaak zo moeizaam verloopt. Daarvoor zijn natuurlijk talloze oorzaken te noemen, maar hij lichtte er enkele uit. Zoals gebrek aan eigenaarschap, de via-via communicatie, het natuurlijk verzetsmechanisme en verwaarlozing van de gezamenlijke visie. “In veel gevallen heeft dit te maken met een informatieachterstand, onvoldoende eigenaarschap en verwaarlozing van de gezamenlijke visie”, aldus Hans. Hij sloot af met de woorden: “met een beetje wijsheid, gezond verstand én door het goede gesprek aan te gaan kom je een al heel eind”.


Plenair_zaal2_edit-1.jpg
 

Daarna was het tijd voor de kennismarkt en de netwerkborrel. Een mooie manier om onder het genot van een drankje andere (toekomstige) BIM professionals te leren kennen en dieper in te gaan op de inhoud van BIM, assetmanagement en welke kansen er nog liggen voor de toekomst.

Op naar de 6e editie?