Nieuwsbericht

Dashboard Monitoring als gratis download beschikbaar

Het Dashboard Monitoring DGWW 2030 geeft snel en duidelijk inzicht in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW. Alle overheden kunnen het Dashboard Monitoring kosteloos toepassen.

Profielfoto van Peter van de Ven
12 februari 2024 | 1 minuut lezen

Inzicht in duurzame prestaties

Ben jij benieuwd waar de duurzaamheidskansen van jouw organisatie liggen? Wil je weten wat het effect is van duurzame maatregelen in beheer, ontwerp en/of realisatie in een project én het effect op het totale areaal? En ben je benieuwd hoe jouw resultaten scoren ten opzichte van andere organisaties? Ga dan aan de slag met het Dashboard Monitoring van CROW. 

Nu beschikbaar

Het Dashboard Monitoring DGWW 2030 is voor en mét de sector ontwikkeld en is nu als gratis download (Power BI-bestand) beschikbaar in de Mijn CROW-omgeving. Het dashboard kan door alle overheden kosteloos toegepast worden en geeft snel en duidelijk inzicht in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW.

Download het dashboard.
 

Aanpak Duurzaam GWW

Met het dashboard zie je het resultaat van de Aanpak Duurzaam GWW. De Aanpak Duurzaam GWW geeft partijen in de GWW-sector handen en voeten aan de complexe landelijke en regionale afspraken en akkoorden over duurzaamheid. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Stikstofdossier, Strategie naar een Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur (KCI) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). De Aanpak Duurzaam GWW is hierbij leidend. Door deze aanpak vaker én eerder in het proces toe te passen, krijgt duurzaamheid een herkenbare eenduidige plek in GWW-projecten. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen zo van elkaar leren.  

Lees meer over de Aanpak Duurzaam GWW.