Nieuwsbericht

Ambitieweb voor duurzame ontwikkeling in GWW is vernieuwd

CROW heeft een significante update doorgevoerd aan Ambitieweb, een belangrijke visuele tool voor het vastleggen en handhaven van duurzaamheidsambities in projecten binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). De herziening is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Profielfoto van Peter van de Ven
20 maart 2024 | 1 minuut lezen

Sinds de introductie in 2011 dient Ambitieweb als visuele tool om twaalf duurzaamheidsthema's en de daarbij horende ambitieniveaus in kaart te brengen. Het is bedoeld om al in de vroege fasen van een project duurzaamheid integraal onderdeel te maken van de planning en ontwerp.

Met de recente update worden nieuwe beleidsprioriteiten en vakspecifieke innovaties weerspiegeld. Zo zijn in het verleden opgedane lessen en feedback verwerkt in de nieuwe webomgeving en zijn de duurzaamheidsontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van doelstellingen en begrippen toegepast. De focus ligt nu meer op actuele thema’s, zoals klimaatadaptatie, die voorheen onvoldoende zichtbaar waren. 

Brede vertegenwoordiging

De herziening is uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende overheidslagen en adviseurs. Deze werkgroep heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan om de relevantie en actualiteit van de thema’s nauwkeurig te beoordelen. Op basis van hun bevindingen zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen en aanvullingen, waardoor Ambitieweb nog beter aansluit op huidige en toekomstige duurzaamheidsopgaven. 

Ambitieweb_V2-0-1.jpg

Altijd in beweging

Lauren van der Meer, lid van de werkgroep, benadrukt de waarde van deze tool: "Ambitieweb is de eerste stap van beleid naar concrete maatregelen. De update markeert een belangrijke stap voorwaarts in het integreren van duurzaamheid in de GWW-sector. De laatste jaren is er enorm veel veranderd op het gebied van duurzaamheid. Deze doorontwikkeling hebben we meegenomen in het nieuwe Ambitieweb, inclusief de nieuwste doelstellingen van de overheid en verbeterde en aangescherpte thema's." 

De komende tijd blijft CROW Ambitieweb doorontwikkelen aan de hand van gebruikerservaringen. "Duurzaamheid blijft een thema dat altijd in beweging is", vult Van der Meer aan. "Onze tools ontwikkelen daarin mee, zodat het duurzaamheidsbeleid vanuit de overheid op een praktische manier toegepast kan worden in projecten binnen de GWW-sector.” 

Meer informatie