Nieuwsbericht

Nieuwe richtlijn voor gladheidsbestrijding in aantocht

CROW lanceert op 4 april de nieuwe Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024. De richtlijn, die wordt gepresenteerd op het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres, markeert een mooie stap voorwaarts in de aanpak van winterse uitdagingen op de Nederlandse wegen.

Profielfoto van Peter van de Ven
21 maart 2024 | 1 minuut lezen

De nieuwe richtlijn - die eenzelfde status heeft als 96A en B (verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering) - vervangt de reeks losse publicaties die voorheen werd gebruikt. Deze publicaties, verzameld in één boekwerk zo'n tien jaar geleden, zijn nu volledig geactualiseerd, uitgebreid en geïntegreerd in een enkele allesomvattende richtlijn.

Na jaren van zorgvuldige herziening en samenwerking tussen wegbeheerders en leveranciers biedt deze richtlijn een helder en gestructureerd kader voor de organisatie en bestrijding van wintergladheid. Het feit dat deze kennis nu als richtlijn wordt uitgebracht betekent dat deze uitgangspunt zal zijn in het organiseren en bestrijden van wintergladheid. Afwijken hiervan kan alleen nog als dit niet anders mogelijk is. 

Compleet naslagwerk

In het voorwoord van de richtlijn wordt de lange geschiedenis van CROW's betrokkenheid bij gladheidbestrijding belicht. De organisatie heeft zich altijd ingezet om kennis en beste praktijken te delen voor een effectievere aanpak van winterse uitdagingen. Deze nieuwe richtlijn bouwt voort op deze traditie en integreert de inhoud van eerdere publicaties zoals ‘Gladheid: voorspellen, voorkomen, bestrijden’ en ‘Leidraad gladheidbestrijdingsplan’. 

De 'Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024' is opgedeeld in vier delen, elk gericht op een specifieke doelgroep, van bestuurders en managers tot beleidsmedewerkers en coördinatoren. Het bevat ook een uitgebreid deel over gecertificeerde opleidingseisen voor specifieke deskundigheid in de winterdienst, waardoor het een compleet naslagwerk vormt voor alle aspecten van gladheidbestrijding. 

Klaar voor de toekomst

Het unieke van deze richtlijn is dat het niet alleen de praktische aspecten van gladheidbestrijding bespreekt, maar ook aspecten meeneemt als duurzaamheid, klimaatverandering en de rol van meteorologie. Met praktijkvoorbeelden en uitgebreide beleids- en uitvoeringsplannen is deze richtlijn een essentiële gids voor elke professional die betrokken is bij winterwerkzaamheden. 

De 'Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024' wordt op 4 april in Nijkerk gepresenteerd op het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres en is vanaf die datum in digitale en gedrukte vorm te bestellen op CROW.nl. Abonnees van de online kennismodule Gladheidsbestrijding krijgen vanaf 4 april automatisch toegang tot de nieuwe richtlijn in de CROW Kennisbank.