Nieuwsbericht

Nieuwe richtlijn biedt professionaliseringsslag in gladheidsbestrijding

Afgelopen april lanceerde CROW op het Nationaal Gladheidsbestrijdingscongres de nieuwe 'Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024'. Graag lichten we de introductie van deze richtlijn toe.

Profielfoto van Peter van de Ven
21 mei 2024 | 1 minuut lezen

De noodzaak voor de nieuwe richtlijn ontstond uit de behoefte om de verouderde praktijken en richtlijnen in lijn te brengen met de huidige en toekomstige uitdagingen in de winterdienst. De oude publicaties voldeden niet meer aan de hedendaagse eisen van efficiëntie, technologische vooruitgang en milieubewustzijn. Daarnaast heeft de toenemende impact van klimaatverandering op weerspatronen de urgentie voor een herziening versterkt, met als doel om de gladheidsbestrijding effectiever en duurzamer te maken.  

Vervanging van oudere publicaties 

De nieuwe richtlijn vervangt een reeks oudere publicaties en biedt een allesomvattende en geactualiseerde aanpak voor de bestrijding van wintergladheid. Het feit dat het nu een richtlijn is, betekent ook dat het dient als het primaire referentiekader. Het stelt strikte normen waar alleen van afgeweken kan worden als dit onvermijdelijk is. 

Gespecificeerd per doelgroep 

De herziening is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende wegbeheerders en leveranciers. Het bestaat uit vier delen, elk toegespitst op verschillende doelgroepen zoals bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en coördinatoren. Nieuw zijn onder andere de uitgebreide eisen aan gecertificeerde opleidingen, wat de deskundigheid in de winterdienst versterkt. Zo is de opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst nu een onderdeel van de richtlijn en mag alleen door gecertificeerde opleiders worden gegeven. 

Integratie belangrijke thema's 

Daarnaast behandelt deze richtlijn niet alleen de praktische aspecten van gladheidsbestrijding, maar integreert deze ook thema's als duurzaamheid en klimaatverandering. Deze thema's worden aangevuld met praktijkvoorbeelden en beleidsplannen, wat van deze richtlijn een essentiële gids voor professionals in de gladheidsbestrijding maakt. 

Actueel kader bevordert professionalisering 

Met de introductie van de nieuwe richtlijn beschikken alle betrokken partijen over een helder en actueel framework met duidelijke handvatten voor de wegbeheerder, wat essentieel is voor een veilige en verantwoorde winterdienst. Het beleid, beheer, uitvoering en opleiding zijn in deze richtlijn beter op elkaar afgestemd, waardoor het eenduidiger is geworden. De richtlijn zorgt zo niet alleen voor een standaardisatie van procedures, maar bevordert ook innovatie en professionalisering binnen het vakgebied. 

Meer informatie