Nieuwsbericht

Boomkroonmonitor brengt oppervlakte van boomkronen in beeld

Bomen zijn belangrijk: ze slaan CO2 op, ze verminderen luchtverontreiniging en hittestress, ze zijn goed voor de biodiversiteit en waterhuishouding.

Daarbij is de omvang van de boomkronen belangrijker dan het aantal bomen: hoe meer takken en bladeren, hoe groter het positieve effect van de boom. Om een goed beeld te krijgen welk deel van de gemeente bedekt is met boomkronen, heeft de gemeente Deventer een speciale ‘boomkroonmonitor’ laten ontwikkelen.

Profielfoto van Peter van de Ven
1 juli 2024 | 1 minuut lezen

De monitor maakt op basis van luchtfoto's, satellietbeelden en overige beschikbare gegevens de boomkroonbedekking zichtbaar voor de gemeente als geheel, en op buurtniveau. De gemeente werkte hiervoor samen met de adviesbureaus Cobra en ESRI. Het ontwikkelen van de boomkroonmonitor was een verzoek van de gemeenteraad.

"Met de gegevens uit de boomkroonmonitor kunnen we de komende jaren zien of de boomkroonbedekking toeneemt, en met hoeveel", aldus wethouder Marcel Elferink (Leefomgeving). "Dat is onder meer belangrijk bij de aanleg van nieuwe, gezonde woonwijken en bij onze stappen om de straten, pleinen en parken aan te passen aan het veranderend klimaat."


23% bedekt met boomkronen

Het totale grondgebied van de gemeente Deventer bedraag 12.796 hectare. Hiervan is 2.899 hectare bedekt met boomkronen. Dit betekent dat bijna 23% van het gemeentelijk grondgebied bedekt is met boomkronen. Op buurtniveau zijn er grote verschillen zichtbaar. Zo heeft het Oranjekwartier een boomkroonbedekking van 29%, Knutteldorp 6%, Het Oostrik 30% en Borgele 40%. 


Koppeling aan gemeentelijk bomenbestand

Door de koppeling aan het gemeentelijke bomenbestand is de gemeente Deventer de eerste gemeente in Nederland die deze data zo nauwkeurig beschikbaar heeft. Deze eerste Deventer boomkroonmonitor is de nulmeting. De komende jaren blijft Deventer de ontwikkelingen volgen via de monitor, en kijken welke effecten bepaalde maatregelen hebben op de boomkroonbedekking.