Praktijkvoorbeeld

Nieuw samenwerken: het enkelvoudig IPM-team

Nederland heeft een uitstekende infrastructuur, op de weg en het water. Rijkswaterstaat en de opdrachtnemers houden dat zo goed mogelijk in stand. Door toegenomen drukte en leeftijd van veel van de objecten is veel onderhoud nodig. Dat is een grote opgave.

De opgave centraal, meer efficiency, relationeel samenwerken en vergroten van het werkplezier zijn belangrijke redenen om na te denken over de organisatie en de uitvoering van projecten. In een viertal projecten hebben Rijkswaterstaat en marktpartijen gewerkt met een nieuwe vorm van samenwerking: het enkelvoudig Integraal Project Management-team (het IPM-team). Medewerkers van marktpartijen en Rijkswaterstaat (RWS) werken daarin samen als één team bij het uitvoeren van een project. Het uitgangspunt is om elke functie maar één keer in te vullen.

Om de kennis en ervaring die de IPM-teams hebben opgedaan te delen verschijnt nu het inspiratieboekje het enkelvoudig team. Het is geschreven voor iedereen binnen RWS, marktpartijen en betrokkenen die interesse hebben in de betekenis en de werking van een enkelvoudig IPM-team in de praktijk of deze werkwijze willen toepassen in het eigen project. Aan de hand van enkele concrete projecten worden ervaringen gedeeld.

Jacques Slingeland (Equans) is ervaren met deze aanpak: ‘Het boekje is geen handleiding maar echt een inspiratieboek. Het gaat over het gedachtegoed van een enkelvoudig IPM-team en geeft hopelijk een opening in de zoektocht naar hoe een ideaal project georganiseerd zou kunnen worden’.

‘Op deze manier samenwerken kan een team een enorme boost geven. Goed begrip van elkaar en bij elkaar in de keuken kijken helpt altijd om betere gesprekken te voeren. Problemen worden samen gevoeld en samen opgelost’ volgens Elly Altena-Klein (Rijkswaterstaat).