Afbeelding van Assetmanagementplan Elektrotechnische Installaties

Assetmanagementplan Elektrotechnische Installaties

Hieronder vind je het AMP voor Elektrotechnische installaties.

Afbeelding van Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Assetmanagementplan Faunavoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Faunavoorzieningen.

Afbeelding van Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Assetmanagementplan Groenvoorzieningen

Hieronder vind je het AMP voor Groenvoorzieningen.

Afbeelding van Assetmanagementplan Verhardingen

Assetmanagementplan Verhardingen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal.

Afbeelding van Assetmanagementplan Watersystemen

Assetmanagementplan Watersystemen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal. De term ‘wegen’ behelst volgens de Wegenwet onder andere de rijbaan, fietspaden, parallelwegen en kunstwerken, inclusief de daarbij behorende bermen, watergangen, weg-, verkeerskundig

Afbeelding van Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Zuid Holland beheert honderden kilometers aan wegen en vaarwegen met daarbij ruim 1.000 hectare aan bermen. Sinds 2021 beheren ze alle provinciale bermen in Zuid-Holland ecologisch. Dat wil zeggen dat de provincie bij het maaien rekening houdt met het lev

Afbeelding van Harderwijk toegankelijk voor iedereen

Harderwijk toegankelijk voor iedereen

Een toegankelijke stad voor iedereen: dat was het doel van de gemeente Harderwijk. Dat vraagt om een bredere doelgroepenbenadering dan soms gebruikelijk is. Samen werkten we aan een ‘Handboek Toegankelijkheid Publieke Buitenruimte’ om dat concreet te make

Afbeelding van Ecosysteemdiensten: Groen in de stad

Ecosysteemdiensten: Groen in de stad

Een vijftal whitepapers over diverse onderdelen van een gezond ecosysteem in de stad.

Afbeelding van Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Hittestress komt steeds vaker en in steeds hogere mate voor, zeker in dichtbebouwde gebieden. Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer te maken met warme periodes.

Afbeelding van Kennisnetwerk toegankelijkheid

Kennisnetwerk toegankelijkheid

Om deel te nemen aan de samenleving wordt de toegankelijkheid van onder andere het verkeers- en vervoerssysteem en de openbare ruimte steeds belangrijker.