Afbeelding van Assetmanagementplan Watersystemen

Assetmanagementplan Watersystemen

Provincie Gelderland beheert en onderhoudt het provinciale wegenareaal. De term ‘wegen’ behelst volgens de Wegenwet onder andere de rijbaan, fietspaden, parallelwegen en kunstwerken, inclusief de daarbij behorende bermen, watergangen, weg-, verkeerskundig
Afbeelding van Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Ecologisch maaien: de berm komt tot bloei!

Zuid Holland beheert honderden kilometers aan wegen en vaarwegen met daarbij ruim 1.000 hectare aan bermen. Sinds 2021 beheren ze alle provinciale bermen in Zuid-Holland ecologisch. Dat wil zeggen dat de provincie bij het maaien rekening houdt met het lev
Afbeelding van Harderwijk toegankelijk voor iedereen

Harderwijk toegankelijk voor iedereen

Een toegankelijke stad voor iedereen: dat was het doel van de gemeente Harderwijk. Dat vraagt om een bredere doelgroepenbenadering dan soms gebruikelijk is. Samen werkten we aan een ‘Handboek Toegankelijkheid Publieke Buitenruimte’ om dat concreet te make
Afbeelding van Ecosysteemdiensten: Groen in de stad

Ecosysteemdiensten: Groen in de stad

Een vijftal whitepapers over diverse onderdelen van een gezond ecosysteem in de stad.
Afbeelding van Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Basisprincipes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Hittestress komt steeds vaker en in steeds hogere mate voor, zeker in dichtbebouwde gebieden. Door het veranderende klimaat krijgen we steeds meer te maken met warme periodes.
Afbeelding van Kennisnetwerk toegankelijkheid

Kennisnetwerk toegankelijkheid

Om deel te nemen aan de samenleving wordt de toegankelijkheid van onder andere het verkeers- en vervoerssysteem en de openbare ruimte steeds belangrijker.
Afbeelding van BOR-MELD

BOR-MELD

BOR-MELD is een CROW-standaard voor het vastleggen van meldingen.
Afbeelding van Monitoren en evalueren van duurzaamheidsmaatregelen tijdens beheerprojecten in de openbare ruimte

Monitoren en evalueren van duurzaamheidsmaatregelen tijdens beheerprojecten in de openbare ruimte

Wat zorgt ervoor dat duurzame transities niet worden meegenomen in vervangings- en renovatietrajecten, en hoe kan een monitorings- en evaluatieplan gemaakt worden om duurzame oplossingen toch te implementeren.
Afbeelding van Routekaart provincies en datagedreven assetmanagement

Routekaart provincies en datagedreven assetmanagement

Provincies zoeken naar integrale en datagedreven oplossingen om de leefbaarheid en duurzaamheid
van de fysieke leefomgeving te verbeteren.
Afbeelding van Casus: Klimaatadaptieve metamorfose HittePlein

Casus: Klimaatadaptieve metamorfose HittePlein

Na de metamorfose zal het HittePlein van de TU Delft een klimaatadaptief en verkoelend plein worden.