Afbeelding van Data dashboard - Meten is weten

Data dashboard - Meten is weten

In 2050 moet heel Nederland klimaatneutraal en circulair werken. Dat geldt dan ook voor alle assets in de openbare ruimte. Maar waar staan we nu? En welke maatregelen helpen écht om dat doel dichterbij te brengen?
Afbeelding van Beter beheer met data op orde

Beter beheer met data op orde

BIM helpt om deze asset beter actueel, betrouwbaar en compleet te houden.
Afbeelding van Meer informatie over BIM producten

Meer informatie over BIM producten

Voor een kwalitatief hoogstaande uitwisseling van areaalgegevens tussen beheerorganisatie en projectorganisatie en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, heb je een goede (digitale) infrastructuur van opslag- en uitwisselingsmogelijkheden nodig.
Afbeelding van Assetmanagement in hapklare brokken, het volledige webinar

Assetmanagement in hapklare brokken, het volledige webinar

Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de absolute basis van assetmanagement. Wat is het? Waarom zou je er wat mee doen?
Afbeelding van Toekomstgericht beheer een stap dichterbij door experimenten

Toekomstgericht beheer een stap dichterbij door experimenten

Zonder data geen goed beheer. De manieren om data te verzamelen worden steeds beter, betrouwbaarder en efficiënter.
Afbeelding van Leerpunten uit het programma Duurzame Wijkwarmte Zuid-Holland

Leerpunten uit het programma Duurzame Wijkwarmte Zuid-Holland

In het Programma Duurzame Wijkwarmte Zuid-Holland (DuWijZH) heeft de provincie Zuid Holland in samenwerking met 9 gemeenten 10 wijkwarmteprojecten gebundeld.
Afbeelding van Aan de slag met waarde: Assetmanagement in Rotterdam

Aan de slag met waarde: Assetmanagement in Rotterdam

Rotterdam gaat in het beheer van de openbare ruimte sturen op maatschappelijke waarden.
Afbeelding van SAMP Provincie Zuid Holland

SAMP Provincie Zuid Holland

"Ook de komende periode is assetmanagement weer de basis voor ons werk. Hiermee geven we invulling aan opgavegericht werken."
Afbeelding van Hoe gebruik je de CROW Volwassenheidsscan?

Hoe gebruik je de CROW Volwassenheidsscan?

Assetmanagement in de openbare ruimte gaat over de balans tussen prestaties, kosten en risico's vanuit een integrale aanpak. Als organisatie moet je diverse processen en onderdelen goed op de rit hebben om assetmanagement uit te kunnen voeren. De CROW Vol
Afbeelding van Groenbeheer via het iAMPro assetmanagementmodel

Groenbeheer via het iAMPro assetmanagementmodel

De gemeente Súdwest Fryslân stelde met behulp van het iAMPro assetmanagementmodel een beheerplan op voor groen. Waarbij alle processtappen benoemd worden.